Ga naar de inhoud

Koninklijke onderscheiding voor dr. J.A.M. Widdershoven

30 januari 2020

De heer dr. J.A.M. (Jan) Widdershoven (64 jaar) uit ’s-Hertogenbosch is bij Koninklijk Besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Locoburgemeester Hoskam zal decorandus a.s. vrijdag 31 januari rond 16.00 uur het betreffende versiersel opspelden. De uitreiking vindt plaats in het Design Museum ‘s-Hertogenbosch, De Mortel 4.

Decorandus is sinds 1985 kinderarts. In de periode 1985-1996 bij het voormalige Sint- Anna Ziekenhuis in Oss, aansluitend tot heden bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch.

Decorandus heeft de vakgroep Kindergeneeskunde van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zowel lokaal als landelijk stevig vertegenwoordigd. Hij heeft regionale samenwerkingsverbanden opgezet en heeft zich specifiek ingezet voor de complexe groep kinderen en jongeren met verschillende problemen op het snijvlak van kindergeneeskunde en kinderpsychiatrie. Hij was van 1998-2008 specialist manager binnen de vakgroep, van 1998-2019 penningmeester van deze vakgroep en heeft geparticipeerd in vele ziekenhuiscommissies.

Decorandus is een begenadigd opleider die persoonlijk zorg heeft gedragen voor een nieuwe lichting kinderartsen. Decorandus heeft door zijn inzet en manier van kennis delen een goed en veilig opleidingsklimaat gecreëerd en veel tijd besteed aan de persoonlijke begeleiding van arts-assistenten. Hij heeft daarin een voorbeeldfunctie en wordt als zodanig ook erkend.

Sinds 2004 is decorandus cursusleider bij de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen. Hij is medeverantwoordelijk voor de inhoud, vorm én uitvoering van deze cursus. Daarnaast heeft hij de afgelopen decennia in vele tientallen commissies zitting gehad.

Door zijn proefschrift (Promotieonderzoek Vit. K definciency in infancy, 1987) heeft hij de algehele toediening van Vitamine K geïmplementeerd. De Raad van Bestuur van het JBZ geeft tevens hoog op over zijn actieve rol in de commissies Reanimatie en Kinderreanimatie (2004-2014) en de Klachtencommissie (2009-2016).

Naast zijn bezoldigde functie van kinderarts heeft decorandus meerdere bestuursfunctie vervuld, gelieerd aan deze hoofdfunctie. Van 1980-1985 zette hij zich - als arts-assistent in opleiding - in voor de juniorvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De daaropvolgende 35 jaar deed hij dat als bestuurslid ook voor de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, waarin hij talloze werkgroepen en commissies heeft opgezet, waar hij ook zelf aan heeft deelgenomen.

Decorandus is een verbinder en primus interparus. Aangetoond is dat er sprake is van bijzondere en betekenisvolle verdiensten van exceptionele aard voor de samenleving.

Bij de uitreiking van de versierselen zijn media van harte welkom.