Ga naar de inhoud

Raadsavond Informeren & Ontmoeten op 3 februari

29 januari 2020

Tijdens de Raadsavond kunnen inwoners en organisaties hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden. En ze kunnen inspreken over de onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat beslissen.

De komende Raadsavond vindt plaats op maandag 3 februari 19.00 uur in het Bestuurscentrum (Achter het Stadhuis 5-7). Aanmelden kan tot 24 uur voor aanvang van de vergadering via dit digitale aanmeldformulier of (073) 615 54 23.

Voorlopig staan de volgende onderwerpen op de agenda. Kijk hier voor de gemeenteraad 3 maart 2020.

U kunt inspreken over

  • zienswijze ontwerp-Kadernota 2021 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN);
  • ruimtelijke onderbouwing woning Zandstraat ongenummerd (achterperceel Sasseltberg 17);
  • bewind in eigen beheer;
  • zienswijze ontwerp-Kadernota GGD Hart voor Brabant;
  • zienswijze concept-Beleidskader 2021 van de Veiligheidsregio Brabant Noord (VRBN);
  • wijzigen Horecaverordening 's-Hertogenbosch 2017.

U kunt aanwezig zijn bij

Het college informeert de raad over de volgende onderwerpen. U bent welkom om als toehoorder aanwezig te zijn:

  • Kadernota 2021 GGD Hart voor Brabant ‘Mensen gezonde kansen bieden’;
  • Bewind in eigen beheer.

Wat gebeurt er na het inspreken?

De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in week 7 besproken d.d. 10 februari – 13 februari tijdens commissie vergaderingen. Als voorbereiding op de raadsvergadering op 3 maart 2020 waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn.