Ga naar de inhoud

Raadsavond Informeren & Ontmoeten op 7 januari

3 januari 2020

Tijdens de Raadsavond kunnen inwoners en organisaties hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden. En ze kunnen inspreken over de onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat beslissen. 

De komende Raadsavond vindt plaats op dinsdag 7 januari om 19.00 uur in het Bestuurscentrum. Aanmelden kan tot 24 uur voor aanvang van de vergadering via gemeenteraad@s-hertogenbosch.nl of (073) 615 5423. Vermeldt u ook het onderwerp waarop u wilt inspreken?
Voorlopig staan de volgende onderwerpen op de agenda. Kijk hier voor de meest actuele agenda en meer informatie over deze onderwerpen.

U kunt inspreken over

Een onderwerp dat u belangrijk vindt, of een van de onderwerpen waar de raad over gaat beslissen:
-    contouren actieplan brede binnenstad 2020-2024;
-    nota Zaalsport ‘Sportief binnen samen verder’;
-    actieplan duurzame mobiliteit;
-    een groter en sterker Annapark;
-    zienswijze beleidsplan 2020-2023 Samen Veiliger Veiligheidsregio Brabant Noord;
-    wijzigen collectieve en individuele festiviteiten;
-    procesvoorstel ombuigingen en voorjaarsnota.

U kunt aanwezig zijn bij

Het college informeert de raad over de volgende onderwerpen. U bent welkom om als toehoorder aanwezig te zijn:
- actieplan duurzame mobiliteit; 
- plan van aanpak ombuigingen;
- delen van opbrengst van duurzame energie;
- ’s-Hertogenbosch Centraal

Wat gebeurt er na het inspreken?

De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in de week van 13 januari besproken tijdens commissievergaderingen. Als voorbereiding op de raadsvergadering op 28 januari, waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn.  

 

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2020/01/article/raadsavond-informeren-ontmoeten-op-7-januari.html