Ga naar de inhoud

Gemeentelijke belastingen

26 februari 2020

Eind februari ontvangen de meeste huishoudens het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen. Op dit biljet staan onder andere de WOZ-beschikking, de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor 2020.

Waarom een aanslag?

Alle inwoners van ’s-Hertogenbosch betalen gemeentelijke belastingen. U betaalt ook als u een bedrijf of pand in eigendom hebt, of gebruik maakt van een bedrijfspand. 

WOZ-beschikking en de WOZ-waarde?

De gemeente moet elk jaar een nieuwe waarde vaststellen voor alle panden in de gemeente. Deze WOZ-waarde maakt de gemeente kenbaar aan de belanghebbende(n) van het pand met een WOZ-beschikking op het aanslagbiljet. 

De WOZ-waardes van alle woningen zijn openbaar. U kunt deze hier inzien. Een onderbouwing van de WOZ waarde van uw pand, vindt u in het taxatieverslag. Algemene informatie over hoe de waarde tot stand komt vindt u in de folder ‘Taxatiemethodiek’. Hier leest u meer

Bezwaar

Niet eens met de WOZ-waarde of roept deze vragen op? Bel dan eerst met (073) 615 53 53. Wellicht kunnen wij uw vragen snel beantwoorden of de waarde aanpassen. U kunt bellen tussen 8.30 en 17.00 uur. U kunt het nummer bellen tot en met 13 april 2020. 

Bent u het niet eens met de aanslag gemeentelijke belastingen? Dan kunt u bezwaar maken.  

Betaling

Een vraag over het betalen van uw aanslag? Of wilt u via automatische incasso betalen? Op de pagina Betalen gemeentelijke belastingen leest u meer.

Kwijtschelding

Kunt u de aanslag om financiële redenen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen

Aanslagbiljet digitaal ontvangen?

Ontvangt u uw aanslag voortaan liever digitaal? Dat kan via de berichtenbox in MijnOverheid
Hebt u zich al eerder aangemeld? Dan ontvangt u de aanslag nu digitaal.

Bekijk hier de folder met interessante weetjes over de gemeentelijke belastingen.