Ga naar de inhoud

Inwoners tevreden over dienstverlening Wmo

21 februari 2020

We vinden het belangrijk dat inwoners zo eenvoudig mogelijk toegang krijgen tot de zorg die ze nodig hebben. En dat die zorg ook goed is. In 2019 hebben we onderzocht hoe inwoners met begeleiding en dagbesteding dit hebben ervaren. Uit de resultaten blijkt dat inwoners erg tevreden zijn over onze dienstverlening en over de kwaliteit van de zorg. 

Wethouder Huib van Olden: “Gelukkig gaat het goed met veel van onze inwoners. Maar inwoners die echt ondersteuning nodig hebben, moeten snel en eenvoudig de ondersteuning krijgen die hen past. Vaak gaat het om hulp van mensen uit de directe omgeving, vrijwilligers of voorzieningen in de wijk. Of om hulp van professionele organisaties. Het is belangrijk te weten hoe inwoners onze dienstverlening en de geleverde zorg ervaren. Daardoor kunnen we onze dienstverlening en de ondersteuning door zorgaanbieders verder verbeteren. De resultaten over 2019 zijn goed, maar het kan altijd beter.”

Resultaten

Uit de resultaten blijkt dat inwoners tevreden zijn. Ze waarderen de werkwijze van onze gemeente met een 7,2. De zorgaanbieders scoren gemiddeld een 8. Bijna 90 procent vindt de kwaliteit van de ondersteuning goed. En vindt dat de ondersteuning past bij hun hulpvraag. Ongeveer 80 procent vindt dat de ondersteuning bijdraagt aan hun zelfredzaamheid en een betere kwaliteit van leven. Een van de aandachtspunten is dat we de onafhankelijke cliëntondersteuning nog beter onder de aandacht moeten brengen. Daar gaan we de komende tijd aan werken.