Ga naar de inhoud

Inwoners tevreden over Koo

21 februari 2020
Wijkplein Helftheuvel

Uit onderzoek in 2018 bleek dat veel inwoners niet wisten waar ze heen moesten met vragen over het sociaal domein. Bijvoorbeeld over hulp en zorg. Of vragen over geldzaken, jeugd en gezin, wonen en vervoer,  opleiding en werk. Om dat te verbeteren ontstond Koo, een samenwerking van gemeente, GGD, MEE en Farent. Inwoners kunnen Koo bellen, naar een van de negen wijkpleinen gaan of kijken op www.kijkopkoo.nl

Onderzoek

Negen maanden na de start van Koo hebben we onderzocht of inwoners Koo weten te vinden. En hoe tevreden ze zijn over de dienstverlening. De resultaten laten zien dat we op de goede weg zijn. Veel 65-plussers, laagopgeleiden, inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond en inwoners uit minima-huishoudens gaan naar de wijkpleinen. Uit het onderzoek kwam ook dat Koo minder hoeft te verwijzen naar specialistische hulp. Veel inwoners zijn namelijk geholpen met advies of informatie die ze krijgen van Koo. De resultaten van het onderzoek vindt u hier.

Zeer tevreden 

Het persoonlijke contact met medewerkers van Koo scoort hoog:  

  • Het telefoonteam krijgt zo’n 1.300 telefoontjes per maand. De meeste mensen bellen met vragen over ‘zorg en hulp’ en ‘wonen en vervoer’. Inwoners geven de dienstverlening gemiddeld een 8. 
  • Zo’n 500 inwoners per maand komen naar de wijkpleinen met vragen over onder meer formulieren en administratieve vragen, bijvoorbeeld over geldzaken. De vrijwilligers die de wijkpleinen ondersteunen krijgen daar een hoog cijfer voor, gemiddeld 8,7.

De website kijkopkoo.nl trekt elke maand zo’n 2.000 bezoekers. Naast de thema’s zorg en hulp zoekt men ook veel op de thema’s jeugd en gezin.

Trots

Wethouder Ufuk Kâhya  complimenteerde alle Koo medewerkers op 20 februari in een bijeenkomst op BBS Boschveld. Hij is trots op de vrijwilligers, de persoonlijke aandacht, de professionaliteit en de hoge waarderingsscores. Vanuit het vertrouwen dat we met dit concept en een gemotiveerd team op de goede weg zijn, bouwen we verder aan de toekomst. Dat doen we onder meer met een nieuwe communicatiecampagne, een opleidingsprogramma voor alle medewerkers en verbetering van de website.