Ga naar de inhoud

Onderzoek naar behoud platanen Boschveldweg

5 februari 2020

Wethouder Ufuk Kâhya heeft de bewoners van ’t Zand, Red de platanen, Goederentreinen NEE en de BLB goed nieuws gebracht. Namelijk dat Prorail en gemeente samen met hen gaan onderzoeken hoe de Platanen aan de Boschveldweg kunnen blijven staan. De gemeente neemt het initiatief om samen met betrokken partijen te kijken wat mogelijk is. De gemeente ontwikkelt daartoe een integrale visie op dit deel van de stad als onderdeel van de spoorzone.

Met het Programma Hoogfrequent Spoor komen er extra goederentreinen door ’s-Hertogenbosch. Wij zijn hier geen voorstander van en dat blijven we ook duidelijk maken aan het ministerie. Meer goederentreinen betekent namelijk meer geluid, meer trillingen en extra veiligheidsrisico’s voor onze inwoners. 

Dit geldt ook voor de bewoners aan de Boschveldweg. Als er meer treinen gaan rijden, moet er een scherm komen om het geluid en de trillingen tegen te houden. Het ministerie en Prorail wilden dit zo plaatsen dat er 34 platanen moeten worden gekapt. De gemeente wil de platanen juist graag laten staan.

Al eerder hebben we de Minister van IenW gevraagd de plaats van het scherm opnieuw te beoordelen. En om samen met ons te zoeken naar een alternatief. Waarbij we de platanen laten staan en zorgen voor een goede leefbaarheid voor de bewoners. Wethouder Ufuk Kâhya heeft hierover bestuurlijk overleg gehad met Prorail. 

Ufuk Kâhya: ‘We hebben samen met ProRail een mooie stap in de goede richting gezet. ProRail gaat samen met de bewoners en met ons onderzoek doen naar oplossingen. Oplossingen waarbij ProRail het scherm anders gaat plaatsen. En waarbij we de groenstrook met de bomen en de kwaliteit van het hele gebied behouden.’

Vervolg

De komende periode gaan we samen met bewoners, het ministerie, ProRail en NS aan de slag om  een plan te maken voor de wijk ‘t Zand. Natuurlijk blijven we ons inspannen om een toename van overlast door extra goederentreinen tegen te gaan. We doen dit samen met de gemeenten op de lijn Meteren-Boxtel en de bewoners.