Ga naar de inhoud

’s-Hertogenbosch wil woningbouwproductie waarborgen

21 februari 2020

Het is algemeen bekend dat de woningmarkt in een crisis verkeert. Er is een enorme krapte. Jongeren en starters lukt het nauwelijks om een betaalbare woning te krijgen. Mensen kunnen door het beperkte aanbod niet doorstromen naar een andere woning. En de verwachting is dat er een dip komt in de productie van woningen. Er wordt te weinig gebouwd in Nederland.

“Dat zijn precies de redenen waarom we nu aan de bak moeten.”, geeft wethouder Roy Geers aan. “We nemen een extra pakket aan maatregelen om onze woningproductie op peil te houden. De afgelopen jaren zijn er weliswaar veel woningen gebouwd in onze gemeente. Daarmee staan we zelfs in de top tien van Nederland. Maar we moeten hard aan de slag om de huidige productie te kunnen handhaven. Dat vraagt om extra inzet van alle betrokken partijen.”

Tijdelijke woningen

De bouw van tijdelijke woningen heeft een positief effect. Deze woningen kunnen er in korte tijd staan. Dat komt door kortere procedures en een korte bouwtijd. Deze woningen zijn bovendien aantrekkelijk voor mensen met een smalle beurs. 

Wethouder Roy Geers: “’s-Hertogenbosch blinkt al uit in het bouwen van tijdelijke woningen. Landelijk zijn we één van de koplopers. Die aanpak wil het college voortzetten. In de komende drie jaar willen we tenminste 500 tijdelijke woningen aan de voorraad toevoegen.” 

Een aantal nieuwe locaties is al bekend, zoals bij stadion De Vliert en in de Meerendonk. Ook gaat de gemeente de locatie Belgeren in de Maaspoort onderzoeken als locatie. Dat geldt ook voor de noordoosthoek in De Groote Wielen. En wellicht is het mogelijk om woningen toe te voegen op de Fuik. Daar staan nu al tijdelijke woningen. 

Nieuwe bouwlocaties

De gemeente, marktpartijen en woningcorporaties hebben al veel plannen in voorbereiding. En wel voor zo’n 5.000 tot 6.000 woningen. Het college verhoogt dit naar 7.500 woningen. Dat geeft meer flexibiliteit. 

Locaties als de Bossche Stadsdelta en het gebied rondom Station Oost zijn al in beeld. Het college wil daar nieuw locaties aan toevoegen. Zoals de locatie waar nu nog WeenerXL is gehuisvest. En ook de locaties waar nu nog het Jeroen Bosch College en het Rodenborch College staan. 

Rode loper

De snelheid van bouwen krijgt verder een positieve impuls als de gemeente, ontwikkelaars en woningcorporaties een gezamenlijk gevoel van urgentie hebben. Wethouder Roy Geers: “We leggen de ‘rode loper’ uit voor initiatiefnemers die hier aan de slag willen. Zeker als het gaat om projecten met betaalbare woningen. En ook voor mensen die samen willen bouwen, zogeheten CPO-projecten, staat de deur open. We gaan kijken wat er mogelijk is met het versnellen ven procedures en het verkorten van de doorlooptijden van projecten.” 

Zie de raadsinformatiebrief voor het volledige pakket aan maatregelen.