Ga naar de inhoud

Wat een breed aanbod van evenementen!

6 februari 2020

Wat een tof aanbod van evenementen hebben we komend jaar! Ruim 300 evenementen staan op de kalender in 2020 Er zijn meer dan andere jaren evenementen ingediend gericht op jongeren. Vooral de Tramkade is hier een populaire plek voor. Ook het terrein naast Sportiom blijkt een aantrekkelijke plek voor jongerenevenementen. In het komende jaar gaan we samen met organisatoren en omwonenden bekijken of het hier geschikt is voor ook de wat grotere evenementen. 

Wethouder Mike van der Geld: “We willen met ons nieuwe evenementenbeleid ’s-Hertogenbosch aantrekkelijker maken voor jongeren. Dat lijkt gelukt, als ik de kalender bekijk. Maar, bekijk deze kalender en je ziet mooie evenementen voor alle leeftijden en verschillende interesses. Dat is ook wat we willen met onze planning van evenementen”. 

Inwoners en bezoekers krijgen met deze evenementenkalender een aanbod van herkenbare en terugkerende evenementen. Tegelijk kan er kennisgemaakt worden met nieuwe evenementen op nieuwe en bestaande plekken.”

Populaire en nieuwe plekken

De Tramkade en Pettelaarse Schans blijven populaire plekken voor evenementen. Op deze plekken zien we meer aanbod dan dat er ruimte is. Daarom hebben we er daar een paar moeten afwijzen. We gaan natuurlijk wel met deze organisatoren kijken of samenwerking tussen de organisatoren mogelijk is. Of dat er een oplossing mogelijk is op een andere plek. 

Er zijn ook een paar nieuwe plekken in beeld voor evenementen. Dat zijn het Zuiderpark, het Sportiom en het Engelermeer. We merken dat organisatoren enthousiast zijn over deze plekken, want er zijn veel aanvragen. Deze plekken bieden qua oppervlakte, invulling van het terrein, uitstraling en bereikbaarheid goede kansen om tot volwaardige nieuwe evenementenlocaties te groeien. 

We hebben deze nieuwe plekken in theorie getoetst. Nu gaan we met die basis kijken of wat we hebben uitgedacht in de praktijk ook zo werkt: Hoe bevalt deze locatie voor de organisator en de bezoekers, en voor de naaste omgeving? 

Ná het evenementenjaar 2020 evalueren we of de locatie in de praktijk naar tevredenheid functioneert. 

Waarom een kalender?

In ’s-Hertogenbosch willen we graag meer sturen op kwaliteit van het aanbod. We gaan daarom werken met profielen voor evenementenlocaties. De evenementen gaan we ook aan meer criteria toetsen. Denk daarbij aan veiligheid en overlast voor omwonenden. We kijken ook naar het soort evenement, ecologie, geluidsbelasting en duurzaamheid. En we willen sturen op het aantal evenementen, dagen en de spreiding. 

De evenementen die op de kalender staan, voldoen aan deze eisen. Er is nog ruimte voor nieuwe evenementen, ook die toetsen we op die manier. Alleen het kan zijn dat nieuwe aanvragen worden afgewezen. Bijvoorbeeld omdat op een bepaalde datum al veel te doen is.

Alle evenementen moeten nog wel een evenementenvergunning aanvragen. Het gaat dan om een vergunning die evenementen toetst op veiligheid. Veel evenementen moeten ook een omgevingsvergunning aanvragen. Zo kunnen we de evenementen toetsen op onder andere verkeer, parkeren, geluid, ecologie en omwonenden.