Ga naar de inhoud

Bossche economie bloeit volop

5 maart 2020
Economische monitor

De economie van ’s-Hertogenbosch ontwikkelt zich de afgelopen jaren positief. De gemeente doet het ook goed in vergelijking met andere steden. Dit blijkt uit de economische monitor. Dit is een terugkerend onderzoek naar hoe de Bossche economie er voor staat. 

“Het mooie is dat de economie van onze gemeente er over de hele linie goed voor staat,” zegt wethouder Jan Hoskam. “Er zijn meer arbeidsplaatsen, meer startende ondernemers en meer toeristische bezoekers dan voorheen. ’s-Hertogenbosch scoort op de landelijke ranking van economische toplocaties maar liefst een derde plaats. Deze prachtige positie willen we uiteraard vasthouden. Daar is al onze inzet op gericht. Samen met bedrijven en andere instellingen.” 

Banengroei

Het aantal vacatures steeg met 2,6%. Dat zorgt voor spanning op de arbeidsmarkt. ’s-Hertogenbosch heeft nu het laagste werkloosheidspercentage van de grote Brabantse steden (3,4%). De Bossche beroepsbevolking verandert langzaam van karakter. Het deel hoogopgeleiden is in de afgelopen vier jaar gestegen van 40% naar 45%. 

Datastad

Uit verschillende cijfers blijkt dat ’s-Hertogenbosch zich goed ontwikkelt als ICT- en datastad. De afgelopen vijf jaar is het aantal banen bij Bossche ICT-bedrijven met 9,5% gegroeid. Het aantal ICT-bedrijven groeide in diezelfde periode zelfs met 17%. Het aantal banen in de ‘digitale economie’ is naar schatting 25.000. Dat is ongeveer een kwart van de hele werkgelegenheid. 
Het afgelopen jaar waren er in ’s-Hertogenbosch duidelijk veel startende ondernemers in de ICT. Het gaat om 149 bedrijven. Dat is meer dan twee keer zo veel vergeleken met vorige jaren. 

Gastvrijheid

’s-Hertogenbosch blijft gastvrij. Dat is belangrijk. Want daarin gaat veel banen om. Het afgelopen jaar steeg de gemeente landelijk van de zesde naar de vijfde plaats als het gaat om toeristische bezoekers. Het aantal hotelovernachtingen en de gemiddelde besteding per bezoeker stegen beiden met 5%. Terwijl het aantal winkels iets afnam, nam de gemiddelde grootte per winkel toe. De leegstand in de winkels is slechts 3,5%. Dit percentage was in 2016 nog 6,2%.

Nieuw jasje

Al deze cijfers zijn in een ‘nieuw jasje’ gestoken. De monitor verschijnt voortaan als website. Bezoekers kunnen die eenvoudiger raadplegen en de website kan sneller updates krijgen. Wethouder Jan Hoskam: “we kiezen bewust voor een nieuwe manier van presenteren. Zo kan de lezer elke grafiek aanpassen naar schaalniveau of jaartal. Deze vernieuwing past in onze ambitie om toonaangevende datastad te worden.” De monitor verschijnt nu elk half jaar. Voorheen was dit eens per jaar.

Bekijk hier de economische monitor.