Noodkinderopvang en corona

26 maart 2020
Kinderopvang

Kinderopvang, gastouders, buitenschoolse opvang en de scholen zijn gesloten vanaf 16 maart 2020. Hieronder leest u hoe de gemeente ‘s-Hertogenbosch hiermee omgaat en welke uitgangspunten worden gehanteerd.

Primaire verantwoordelijkheid

De scholen en de kinderopvang zijn verantwoordelijk voor het bieden van ‘noodopvang’ voor kinderen van ouders werkzaam in vitale beroepsgroepen.  

Er zijn veel vragen gekomen over hoeveel ouders in zo’n beroepsgroep actief moet zijn: één of beide? De rijksoverheid meldt daarover:

“Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert is dat ze de opvang zelf thuis moeten regelen. Als dat niet lukt kunnen ze noodopvang krijgen op een van de noodopvanglocaties. Beide ouders met een cruciaal beroep is geen harde eis. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven”.

Voor de jongste kinderen tussen 0 en 12 jaar

Voor de jongste kinderen tussen 0 en 4 jaar wordt de opvang verzorgd door de eigen kinderopvang of door de eigen gastouder.

Voor schoolgaande kinderen regelen de scholen samen met de kinderopvang en BSO partners deze opvang. Ouders moeten zichzelf melden bij de kinderopvang/scholen. De noodopvang is in ieder geval beschikbaar op de locaties die onderaan dit bericht zijn vermeld. Lees de veel gestelde vragen over coronavirus en kinderopvang.

24 uurs (nood)opvang

Er is binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch één organisatie die 24-uurs opvang organiseert voor kinderen tussen 0 en 12 jaar oud van ouders in vitale beroepen, als er voor deze specifieke groep behoefte is aan opvang buiten reguliere openingstijden van de kinderopvang en in het weekend. Deze aanbieder is:

Pippi kinderopvang: www.kdvpippi.nl

Toezicht en handhaving 

Toezichthouders van de GGD zijn opgeroepen om soepel om te gaan met de overmachtssituaties als gevolg van (de richtlijnen van het RIVM over) het coronavirus.  Dit geldt ook voor de handhaving. 
Meer informatie op de site van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

Misbruik van de regeling voor noodopvang kan leiden tot sluiting van de betreffende opvanglocatie.

Coördinerende rol van de gemeente ‘s-Hertogenbosch

De gemeente ‘s-Hertogenbosch gaat er van uit dat scholen en kinderopvang het beste in staat zijn om de opvang voor kinderen van ouders met een cruciale functie vorm te geven en dat dit ook het beste aansluit bij de leefomgeving van kinderen en ouders. Wij vertrouwen op de professionaliteit en verantwoordelijkheid van de scholen en kinderopvang in deze.  

Meldpunt gemeente ‘s-Hertogenbosch

Voor acute problemen – bijvoorbeeld als de kinderopvang uw kinderen niet meer kan opvangen – vragen wij u uw probleem te melden via een mail aan: kinderopvang@s-hertogenbosch.nl.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch wenst u succes in deze lastige periode en bedankt u voor uw medewerking. 

Locaties geopend voor noodopvang (pdf)