Raadsvergadering van 31 maart is verplaatst

16 maart 2020
Raad

Door de maatregelen rond het coronavirus is de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 31 maart verplaatst naar dinsdag 7 april. De besluiten over de horecavisie en de Gestelse buurt schuiven door naar een volgende vergadering.

Tijdens de commissievergaderingen worden de besluiten in de raadsvergadering voorbereid. Bepaalde onderwerpen kunnen schriftelijk worden voorbereid. Hierover besluit de raad tijdens de vergadering van 7 april:

 • Groene en veilige onderwijscampus;
 • Annapark versus de Vlieger;
 • Een goede plek voor veteranen en extra tijdelijke woningen;
 • Herbestemming Kruithuis;
 • Beleidsnota reclame in de openbare ruimte;
 • Bestemmingsplan Zuiderparkweg;
 • Snelfietsroute Zaltbommel – ’s-Hertogenbosch;
 • Herijking subsidieregelingen basisinfrastructuur sociaal domein;
 • Regionale samenwerking 2021-2024.

De schriftelijke discussies over deze onderwerpen zijn na afloop te lezen op onze website.

Voor andere onderwerpen is het nodig dat ze worden voorbereid in een commissievergadering. Deze onderwerpen schuiven door naar de volgende raadsvergadering van 12 mei.

Het gaat om de volgende onderwerpen: 

 • Visie Gestelde buurt;
 • Horecavisie.