Op 2 juni start zomerbediening bruggen en sluizen

29 april 2020
Zuid Willemsvaart

Vanwege de coronacrisis is in maart besloten de zomerbediening van bruggen en sluizen uit te stellen tot in ieder geval 1 mei 2020. Ook op 1 mei zijn watersport- en havenverenigingen nog gesloten en is er nog landelijk een te kort aan bedienend personeel. Wij hebben deze maatregel daarom met 1 maand verlengd. Dat betekent dat de zomerbediening in principe vanaf 2 juni ingaat. Tenzij we anders moeten besluiten vanwege (nieuwe) maatregelen vanuit het RIVM.

Gevolgen voor pleziervaart

Tot en met 1 juni bedienen we de bruggen en sluizen conform het winterregime. Dit betekent:

  • geen bediening van sluis 0 (i.p.v. 3 keer per week)
  • geen bediening van sluis Engelen op zon- en feestdagen

Scheepvaart

We hebben een calamiteitenplan om sluis Engelen, de Dungensebrug en de Industriehavenbrug zolang mogelijk beschikbaar te houden voor de scheepvaart. Sluis Engelen heeft de hoogste prioriteit in verband met bevoorrading van bedrijven en wordt van maandag t/m zaterdag bediend.