Statement college en raad

25 april 2020
Foto van de Korte Putstraat

Beste inwoners,

De impact van het coronavirus is enorm. Ook in ’s-Hertogenbosch. Iedereen merkt de gevolgen ervan. Het is een tijd waarin het veel stiller is dan we gewend zijn in ons gastvrije ‘s-Hertogenbosch. Een periode die een ander gedrag van ons allemaal vraagt.

De afgelopen weken zijn veel inwoners overleden aan het coronavirus. We leven mee in het verdriet dat dit verlies de nabestaanden brengt. Maar ook met alle inwoners die in deze tijd een naaste verliezen. Want het is met de maatregelen extra zwaar afscheid te nemen.

Alle inwoners die ziek zijn door het coronavirus, wensen we een spoedig herstel.

Het virus verspreidt zichzelf niet, dat doen wij als mensen. De meeste maatregelen die we nu een paar weken kennen, blijven voorlopig nodig. Dat blijft veel van u vragen. We snappen dat u het liever anders ziet. Wij ook.

We zien dat deze crisis meer eenzaamheid, onrust en onzekerheid brengt. Dat geldt voor inwoners, en zeker voor hen die in een kwetsbare positie verkeren. Ook ontzettend veel ondernemers, bedrijven, organisaties en verenigingen worden hard getroffen door deze crisis.

De situatie geeft velen van ons zorgen en emotie. Zorgen die leven, kunnen we niet allemaal wegnemen. Maar we zetten alles op alles om de negatieve gevolgen van de crisis te beperken. Daar kunt u op rekenen. We hebben oog voor jullie.

Ontzettend veel mensen werken deze periode hard. Om het coronavirus tegen te gaan. Om inwoners die erdoor getroffen zijn, op wat voor manier dan ook, te verzorgen en te helpen. Onze dank voor al die inzet en betrokkenheid. Het getuigt van het sociale hart dat onze gemeente ’s-Hertogenbosch zo kenmerkt.

Het coronavirus gaat gepaard met meer onzekerheden dan zekerheden. De cijfers geven ons een heel voorzichtig optimistisch beeld. Maar daarin schuilt gevaar. Want we zijn er nog niet. Het is echt nodig dat we de basisregels blijven volgen. Dat is misschien anders dan u had gehoopt, dat snappen we.

Beste inwoners, het virus raakt ons allemaal. Maar jullie maken deel uit van de oplossing. We zijn erg trots op hoe jullie omgaan met het coronavirus en de maatregelen volgen. Trots ook op de vele initiatieven van inwoners, bedrijven en organisaties. ’s-Hertogenbosch laat daarmee een enorme veerkracht en saamhorigheid zien.

Het is nu aan ons allemaal om vol te blijven houden! Dat vraagt zelfbeheersing en discipline van iedereen. Wij zijn ervan overtuigd dat wij dit als ’s-Hertogenbosch kunnen. Zorg goed voor uzelf, en ga na wat u misschien voor iemand anders kunt doen. Voor inwoners die alleen zijn, voor lokale ondernemers, voor iedereen die wel een steuntje kan gebruiken.

Samen zijn we ’s-Hertogenbosch. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle!

Het gemeentebestuur,

College van Burgemeester en Wethouders

Gemeenteraad ’s-Hertogenbosch

Wilt u meer weten over coronamaatregelen, dienstverlening, ander aanbod of bent u ondernemer? Kijk op www.s-hertogenbosch.nl/corona. U kunt ook bellen met de gemeente via (073) 615 51 55.