Financiële steun voor cultuur

15 mei 2020
Muziekinstrument

De cultuursector is hard geraakt door de crisis. Musea en podia moesten per direct dicht. Ook andere organisaties zagen hun activiteiten en inkomsten instorten. We hebben al verschillende maatregelen genomen om onze culturele infrastructuur te steunen. Voor een aantal organisaties hebben we nu maximaal €950.000 gereserveerd. Dat bedrag leggen we bij een bedrag van de Rijksoverheid. 

Mike van der Geld (Cultuur): “Het geld dat nu beschikbaar komt, helpt de culturele sector weer op de rit te krijgen. De bijdrage van het Rijk is een mooie en nodige aanvulling. Daar zijn we blij mee. Goed om te zien dat de waardering er landelijk is voor tien van onze culturele instellingen! 

Natuurlijk zijn we er nog niet. Onze culturele sector is breder dan de organisaties die nu genoemd worden. We hebben oog voor alle partijen, zoals ook bijvoorbeeld amateurkunst en verenigingen. We blijven met iedereen in gesprek. Zo bekijken we welke problemen er bestaan en welke er nog aan zitten te komen, en hoe we daarin kunnen steunen.”

Minister van Engelshoven stelt landelijk €300 miljoen beschikbaar om de culturele sector financieel te steunen. 

Landelijke en regionale betekenis

Het college legt een bedrag bij het budget dat het Rijk beschikbaar stelt. Dat gaat naar organisaties die vooral lokaal worden gefinancierd, maar wel van landelijke of bovenlokale betekenis zijn. Het gaat hier om podia, filmtheaters en musea. De minister stelt hiervoor in totaal €48 miljoen beschikbaar. Voorwaarde van de minister is dat gemeentes deze bijdrage matchen. 

Het college maakt van deze mogelijkheid graag gebruik. Het is nog niet helemaal duidelijk welke organisaties hoeveel geld gaan krijgen. Het Rijk bepaalt dat. We houden er rekening mee dat het gaat om Noordbrabants Museum, Designmuseum, Verkadefabriek, WillemTwee. De regeling gaat naar verwachting op korte termijn open. 

De minister stelt binnen de €300 miljoen ook geld beschikbaar voor culturele organisaties die landelijk worden gefinancierd maar ook door ons. In Cultuurstad van het Zuiden kunnen zes organisaties rekenen op een deel van deze directe steun. Dat zijn Boulevard, November Music, IVC, Matzer, Panama Pictures en Artemis.