Herinrichting plein Onderwijsboulevard

20 mei 2020
Spoorzone

Het plein aan de Onderwijsboulevard krijgt een nieuwe inrichting. Het betreft het plein dat is gelegen tussen het Van Maerlant, het Koning Willem I College (vestiging Onderwijsboulevard) en de studentenhuisvesting.

Na de verbouwing neemt het Koning Willem I College straks een (klein) deel van dit plein in beslag. Dit is daarom een goed moment om ook met de rest van het plein aan de slag te gaan. Er liggen volop kansen om het in te richten als ontmoetings- en verblijfplaats, passend bij de ideeën voor een groene campus en de slimme buitenruimte. We willen er ervaringen opdoen met ‘slim’ straatmeubilair zoals slimme lichtmasten, solar banks en dergelijke. Ook zullen we de ruimte verder vergroenen.

Betrokken partijen

In mei starten we met het ontwerp voor dit plein. Vanaf het begin willen we de omwonenden, onderwijsinstellingen en studenten hierbij betrekken. We benaderen hen hiervoor binnenkort.

Geen smart box

De afgelopen periode is onderzocht of het prijswinnend ontwerp van de BAI-prijsvraag voor een Smart Box gerealiseerd kon worden op het plein. Dit bleek binnen de gestelde randvoorwaarden (technisch en financieel) helaas niet mogelijk. Uitvoering van de Smart Box bleek beduidend duurder uit te vallen dan in het winnend ontwerp beraamd. Om het financieel passend te maken, moesten te veel functionaliteiten vervallen om nog aan te sluiten op de behoeften van de potentiële gebruikers.

Zomer 2021

Het is de bedoeling dat de herinrichting van dit plein gereed is op het moment dat het nieuwe entreegebouw van het Koning Willem I College wordt opgeleverd. Dit is in de zomer van 2021. Daarbij houden we rekening met de plannen voor en ontwikkeling van de Onderwijsboulevard en omgeving.