Meedenken over ontwikkeling omgeving station Oost

7 mei 2020
Station Oost

We willen het gebied rondom station Oost ontwikkelen tot een stedelijk gebied. Dat betekent dat er functies bij komen, zoals wonen en werken. En dat bestaande functies, zoals parkeren, wellicht op een andere manier invulling krijgen. Hier willen we samen met inwoners over nadenken. Samen met mensen die in de omgeving wonen, het gebied bezoeken en zich betrokken voelen. Per 7 mei kunnen mensen hiervoor terecht op www.s-hertogenbosch.nl/oost.

Ambities

Vanuit de ideeën maken we vervolgens een ambitiedocument. Daarin staat hoe we vinden dat de toekomst van het gebied eruit moet komen te zien. Daarna spreekt de gemeenteraad zich hierover uit. Dat zal in het najaar van 2020 zijn.

Wethouder Roy Geers: “Wij zien dit gebied als zeer kansrijk om er een nieuwe invulling aan te geven. Zeker voor wonen. Heel veel mensen zijn op zoek naar een woning. Daar willen we hier de ruimte voor geven. Maar wellicht ook voor werken en recreëren. En er moet plaats blijven voor parkeren en het groen. We kunnen hier een prachtig nieuw stuk stad maken. En dat wil ik graag samen met bewoners en geïnteresseerden doen. Ik ben ervan overtuigd dat we samen tot de beste ideeën en plannen kunnen komen.”

Meedenken, doen én dromen

De komende weken kunnen inwoners meedenken, meewerken én meedromen over de toekomst van dit gebied. Dat doen we via een speciale website: www.s-hertogenbosch.nl/oost. Mensen kunnen er ideeën en dromen achter laten, reageren op stellingen en zich informeren over het gebied. Op de pagina kunnen zij zich ook inschrijven om op de hoogte te blijven én als zij actief betrokken willen worden bij het vervolg. Daarnaast organiseren we diverse momenten om online met elkaar in gesprek te gaan.

Omschrijving gebied

Het gebied bestaat uit een aantal delen rondom het kruispunt Bruistensingel / Aartshertogenlaan / Stadionlaan:

  • Station Oost en het voormalig Bastion Hotel;
  • Voormalig KPN kantoor;
  • Ds. Pierson college;
  • Transferium de Vliert en afgesloten deel Aartshertogenlaan;
  • Sportgebied de Vliert met Sportiom, stadion de Vliert en de sport- en tennisvelden.