Meer gezonde jaren

29 mei 2020
Meer gezonde jaren

Gezondheid is een groot goed. Vraag aan mensen wat zij belangrijk vinden in hun leven. Dan is de eigen gezondheid én die van hun dierbaren één van de eerste dingen die zij noemen. Maar tegelijkertijd is gezondheid afhankelijk van veel factoren en daardoor kwetsbaar. Dat hebben we allemaal de afgelopen maanden nadrukkelijk ondervonden. We hebben gezien dat de gevolgen van de corona maatregelen inwoners op verschillende manieren treffen.

Het college presenteert het programma positieve gezondheid. Positieve gezondheid gaat in onze ogen verder dan niet ziek zijn. Positieve gezondheid gaat over goed in je vel zitten, je gezondheid onderhouden en een fijne leefomgeving hebben en regie kunnen voeren over je eigen leven.

We weten dat gezonde inwoners vaker gelukkiger zijn, meer veerkracht hebben en beter in staat zijn om mee te doen. Daarom stimuleren we het hebben van een gezonde leefstijl en het meedoen in de samenleving. En zorgen we ervoor dat de (leef)omgeving van inwoners hen uitnodigt vaker gezonde keuzes te maken.

Wethouder Kâhya: “Gelukkig gaat het best goed met de gezondheid van veel inwoners. Toch is gezondheid niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dit geldt vaak voor inwoners met een laag inkomen of inwoners die vaak hulp nodig hebben met het maken van keuzes. Hun levensverwachting is tot zeven jaar korter is dan die van andere inwoners. Dit vinden we onaanvaardbaar. Met het programma Positieve Gezondheid willen we deze verschillen verkleinen. En zorgen voor meer gezonde en gelukkige jaren voor onze inwoners.”

Diversiteit

Het programma Positieve Gezondheid is een mix van diverse maatregelen. Een deel is een algemene aanpak voor de hele gemeente. Deze aanpak loopt al. Daarnaast richten we ons op vier buurten. In deze buurten beoordelen inwoners hun gezondheid als minder. En zij ervaren meer belemmeringen als het gaat om gezond blijven. In deze buurten moet dus meer gebeuren.

Algemene aanpak

In de gemeente  brede aanpak zetten we onder meer in op drie pijlers:

  • ‘Gezonde leefstijl’ (Jongeren op Gezond Gewicht)
  • ‘Gezonde Leefomgeving’(Schone lucht akkoord)
  • ‘Meedoen’((vrijwilligers)werk)

Bij alle drie werken wij samen met inwoners, vrijwilligers, scholen en maatschappelijke organisaties. We verbinden de maatregelen met elkaar. Daardoor komen we tot vernieuwende en creatieve oplossingen.

Buurtgerichte aanpak

Tegelijkertijd willen we de steeds groter wordende gezondheidskloof verkleinen. In Boschveld, De Hambaken,  Graafsepoort en de Gestelsebuurt gaan we daarvoor samen met inwoners aan de slag. In deze buurten is een aantal bewoners/ vrijwilligersinitiatieven (bijv Graafse Akker, Copernikkel en Noorderpoort). Deze brengen we samen met de deskundigheid en netwerken van onze wijkpartners (GGD, Farent. Brede Bossche Scholen en gezondheidscentra). Samen met hen gaan we met de bewoners in gesprek. En komen we tot een aanpak die aansluit op wat er al gebeurd en bundelen we alle energie die er al is.

Innovatieve aanpak

We willen weten waar mensen energie van krijgen, wat ze goed kunnen, wat ze zelf kunnen bijdragen aan een gezonder leven en hoe ze daarbij geholpen willen worden. Daarna maken we met inwoners, professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties een actieprogramma. Dat gaan we de komende jaren uitvoeren. Een belangrijke voorwaarde voor succes is een meerjarige inzet in deze buurten. Die tijd is nodig om vertrouwen te krijgen van inwoners en om effect te kunnen bereiken.

We werken in deze aanpak samen met het lectoraat ‘Leven lang in beweging’ van Avans Hogeschool. Daar bij betrekken we ook projecten van City Deal Kennis Maken. In City Deal Kennis Maken werken studenten van het MBO, HOB en Wo samen in teams rond het thema Positieve gezondheid.

Per buurt komt er een positief gezondheidsteam. Dat bestaat uit inwoners, vrijwilligers en professionals (Farent, GGD, wijkmanager, BBS manager, vertegenwoordiger gezondheidscentra). Het team is verantwoordelijk voor het maken en uitvoeren van het actieprogramma. Er is jaarlijks €50.000,- beschikbaar  voor het ontwikkelen en uitvoeren van de programma’s.