Ga naar de inhoud

Met hetzelfde meer mogelijk maken

8 mei 2020
Multifunctioneel gebouw Engelenhart

Er komt een nieuwe integrale aanpak voor het gebruik van de gemeentelijke accommodaties. Die gaat gelden voor alle jeugd-, cultuur- , sport-  en welzijnsaccommodaties. We willen de beschikbare (schaarse) ruimte op een meer eerlijke, heldere en doelmatige manier (her)verdelen. En dan ook zuivere afspraken hierover met elkaar maken. We hebben hiervoor een beleidskader gemaakt. Daarin staan de regels die gaan gelden. De raad neemt een besluit over het nieuwe beleid. Daarna gaan we met maatschappelijke organisaties en bewoners per wijk aan de slag.

De gemeentelijke accommodaties zijn belangrijk voor inwoners. Ze helpen bij het sterker maken van (informele) sociale, sportieve en culturele netwerken. Daarom willen we onze inwoners en maatschappelijke initiatieven daar waar nodig ondersteunen met het gebruik van ruimten.

Eerlijk en goed verdeeld

Er zijn veel initiatieven in onze gemeente. En veel clubs en verenigingen organiseren activiteiten voor inwoners. We hebben daarvoor verschillende accommodaties. De meeste zijn voor de wijk zoals een wijkcentrum. Maar we hebben ook accommodaties die voor de hele gemeente zijn bedoeld, zoals bijvoorbeeld Babel.

Wethouder Kâhya: “We willen meer mogelijk maken met de ruimte die we hebben. Multifunctioneel en samen gebruik maken van ruimtes is daarom voortaan vanzelfsprekend. Slimme combinaties staan voorop. In plaats van het ondersteunen van clubs en verenigingen, gaan we hun activiteiten ondersteunen. Dit vraagt natuurlijk om een goede kwaliteit van de accommodaties. En dat ze goed en eerlijk verdeeld zijn over de gemeente.“

Kwaliteit van accommodaties

De accommodaties moeten uitnodigend en voor iedereen toegankelijk zijn. We moeten ervoor zorgen dat ze multifunctioneel zijn en dat gedeeld gebruik goed mogelijk is. Verder moet het aanbod en de spreiding passen bij wat inwoners nodig hebben. En bij de sociale situatie in een wijk. En het moet voor inwoners duidelijk zijn wanneer en waarom we initiatieven wel of niet ruimte bieden.

Analyse

Het huidige aanbod van accommodaties is historisch gegroeid. Maar sluit dit ook aan bij de behoefte van inwoners? Daarom hebben we een analyse van de vraag en het aanbod laten maken. Hieruit blijkt dat er in een aantal wijken teveel aanbod is. In andere wijken zien we dat er voldoende ruimte is, maar dat het gebruik ervan beter kan. We zien ook dat we stedelijke accommodaties beter kunnen benutten. Deze inzichten gebruiken we om het nieuwe beleid te vertalen naar een uitvoeringsplan per wijk.  

Wijkplannen

Nadat de raad een besluit heeft genomen, gaan we het beleid verder uitwerken. Dit doen we samen met maatschappelijke organisaties, bewoners en sleutelfiguren in de wijken. In wijkplannen beschrijven we hoe we de accommodaties multifunctioneel en samen gaan gebruiken. En hoe we ervoor zorgen dat een passend aanbod voor de wijk beschikbaar is. De regels van het nieuwe beleid en de resultaten van de analyse zijn daarbij de basis.

We willen zo snel mogelijk aan de slag in de wijken. Hoe en wanneer we dat precies gaan doen, is niet duidelijk. De aanpak is afhankelijk van de (ontwikkeling van de) maatregelen rond corona.