Onderzoek prettig verblijfsklimaat binnenstad

8 mei 2020
Foto van een winkelpand met een flyer op het raam met tekst: Houd afstand

Afgelopen weekend is er een eerste proef geweest in de binnenstad om de publieksstromen beter te regelen. Ook dit weekend wordt opnieuw onderzocht welke stappen we de komende maanden gaan zetten. Thema’s zijn onder andere het prettig blijven wonen en winkelen in, en het bezoeken van de binnenstad. Zaterdag 9 en zondag 10 mei (Moederdag) worden daarom opnieuw verschillende maatregelen uitgeprobeerd:

  • Het ingestelde éénrichtingsverkeer in een deel van onze binnenstad (Kerkstraat, Krullartstraat, Fonteinstraat, Kolperstraat en Ridderstraat) wordt ook dit weekend ingezet. Uit de proef van vorig weekend blijkt dat de proef bijdraagt aan het onder controle houden van de drukte in de wat nauwere straatjes.
  • In de Hinthamerpromenade, een gedeelte van de Markt, de Hooge Steenweg en de Visstraat scheiden we de loopstromen door markeringen op de grond en met inzet van borden. We verzoeken de bezoekers daarbij om zoveel mogelijk aan de rechterkant te lopen. 
  • De warenmarkt wordt opgedeeld in food en non-food. Op de Markt staan de foodkramen opgesteld en op de Parade de non-food kramen. Zo ontstaat meer ruimte voor bezoekers om afstand tot elkaar te houden.
  • Er zijn meerdere tijdelijke toiletten in de binnenstad aanwezig, naast de openbare toiletten in onze fietsenstallingen en parkeergarages.
  • In de fietsenstallingen is extra personeel aanwezig om de in- en uitstroom van bezoekers te begeleiden.
  • In de parkeergarages maken we rond de kassa’s meer ruimte, waardoor het mogelijk is om 1.5 meter afstand tot elkaar te houden.

Langere termijn

We verwachten dat we vanwege corona voor langere tijd gebonden zijn aan extra maatregelen. Het is belangrijk dat bezoekers en het winkelend publiek hiervan op de hoogte zijn. We wijzen onze inwoners en bezoekers op gedrag dat ten goede komt aan een zo prettig mogelijke verblijf in en aan onze stad.

Zo zijn er de komende tijd onder andere gastheren en –vrouwen in onze binnenstad. Ze zijn herkenbaar aan blauwe hesjes met het witte logo ‘Samen zijn wij Den Bosch’. Met onder andere het bestuur van de Blauwe Engelen zijn we in gesprek om van hun kennis gebruik te maken voor de komende periode.

Voor het uiteindelijke plan om voor de binnenstad grote bezoekersaantallen zoveel mogelijk te beperken, worden we bijgestaan door betrokkenheid van verschillende organisaties (detailhandel, horeca, hotels), creatieve partijen en organisaties. Alleen samen kunnen we immers zorgen voor een prettig verblijf in de Bossche binnenstad.