Ontmoeting op de rit krijgen

20 mei 2020
Logo: Samen zijn wij Den Bosch

Het coronavirus heeft Nederland én ’s-Hertogenbosch al ruim twee maanden in zijn greep. We houden ons samen goed aan de maatregelen om het virus tegen te gaan. Gelukkig komen we nu meer en meer in een nieuwe fase. Eén waar er weer meer bewegingsvrijheid mogelijk is. Dat is iets waar een sociale gemeente als de onze, waar ontmoeting in het DNA zit, naar snakt.

Het college nam tientallen maatregelen die nodig zijn om de dringende nood in onze gemeente te verzachten. De impact van de eerste fase van de coronacrisis is op dit moment geschat op ongeveer € 4 tot 6 miljoen.

Het college: “De impact van deze crisis is enorm. De eerste periode stond voor ons in het teken van de acute aanpak. Nu hebben we de ruimte weer meters te maken in de 1,5 meter samenleving. En stappen te zetten in de marathon die we lopen met elkaar. We staan samen aan de lat om er voor te zorgen dat dat onze samenleving weer meer gaat draaien. Op sociaal, maatschappelijk en economisch gebied.”

Elkaar ontmoeten is in deze periode lastig. Dat heeft als gevolg dat meer inwoners dan anders zich eenzaam voelen. En sommigen vinden het moeilijk of spannend om weer met vertrouwen deel te nemen aan het dagelijkse leven. Wat het college betreft, is het tijd om ontmoeten weer op een veilige manier mogelijk te maken. Daarom zijn we bezig met een mooi idee voor de Bossche Zomer en een plan om de binnenstad uit te klappen.

Bossche Zomer 2020: spreiding in tijd en ruimte

Met elkaar willen we ’s-Hertogenbosch deze zomer zo aantrekkelijk mogelijk maken voor vooral onze inwoners en ondernemers. We zetten alles op alles om in de hele gemeente de ontmoeting terug te laten keren. Om hiervoor te zorgen hebben we samen met partners een plan gemaakt voor 1 juli tot 1 september. De uitgangspunten zijn veiligheid, gezamenlijkheid, kleinschaligheid, creativiteit en economisch benut.

Om dit met elkaar te realiseren komt er 3 maanden een stichting. Een zo bont mogelijk pallet aan partners krijgt de kapstok aangereikt waar het programma technisch, organisatorisch en creatief mee aan de slag kan.

Het college: “De Zomer is voor jong tot oud en voor alle groepen inwoners. Voor inwoners met een kleine en grote beurs en voor hen die een kwetsbare positie hebben. Ook fysiek is de Zomer in ’s-Hertogenbosch voor iedereen toegankelijk. Hiermee helpen we ook ondernemers die hard getroffen zijn. Een prachtig voorbeeld van samen zijn wij Den Bosch.”

De kracht van het concept is de spreiding in tijd en ruimte. Plannen spreiden we over de twee maanden uit en over de gehele gemeente ’s-Hertogenbosch. We faciliteren op onorthodoxe wijze onze lokale horeca, ondernemers, culturele instellingen, verenigingen en detailhandel. En het ontmoeten in wijken en buurten.

Dat doen we met nieuwe geografische en thematische zones. We noemen dit ‘kwartieren’. Op allerlei plekken worden bestaande en weggevallen initiatieven die zorgen voor ontmoeting, zichtbaar. Wel in (sterk) aangepaste vorm. Denk dan aan muziek, theateractiviteiten, verhalen, lezingen, sport en spel. Maar ook het simpel mogelijk maken van ontmoeten maakt deel uit van het plan.

De Zomer gebeurt in heel ’s-Hertogenbosch, dus niet alleen in de historische binnenstad. We denken aan plekken als de Pettelaarse Schans, de Brabanthallen, het Paleiskwartier en de Driesprong. Ook het Zuiderpark, het lange talud aan de Maas bij Empel, de sportvelden van OJC Rosmalen, EVVC in Vinkel of The Dukes aan de Hekellaan zijn in beeld.

Uitklappen van de binnenstad

We willen ruimte bieden aan plannen waar dit kan. Daarom komen we op korte termijn met een plan voor de historische binnenstad. Dit gebied draait in grote mate om ontmoeting, maar juist hier is de ruimte schaars. Tegen die achtergrond kijken we ook naar mogelijkheden op andere plekken in onze gemeente. Bijvoorbeeld waar het gaat om parken en pleinen. Zo klappen we als het ware de binnenstad open.

Het college: “We hebben een paar uitgangspunten. Ontmoeting willen we op meer plekken mogelijk maken. Zodat inwoners dat ook in hun eigen buurt kunnen doen. Met een goede balans tussen gezondheid, veiligheid, ruimte en ontmoeting. We willen ook dat er een mix komt van betaalde mogelijkheden en vrij toegankelijke.”

Ondernemers bereiden zich voor op de versoepelingen van de coronamaatregelen. Maar, het gaat ons in ons ruimteplan niet alleen om commerciële plannen als die van de horeca.

Na de terugblik verder vooruit

De maatregelen die we hebben genomen, zijn talrijk en op verschillende gebieden. Allemaal nodig om onze samenleving te laten draaien. Dan hebben we het over zorg, maatschappelijke ondersteuning, economie, werk, inkomen, talentontwikkeling, cultuur, evenementen, sport, recreatie, veiligheid, openbare ruimte, dienstverlening en communicatie. (Zie bijlage voor een overzicht)

Het college: “We hebben snel meters gemaakt om de eerste negatieve gevolgen het hoofd te bieden. We blijven continu bezig met de gevolgen van de coronacrisis en de maatregelen die daarvoor nodig zijn. Waarbij we wel realistisch blijven, en doordacht iedere vraag om hulp beantwoorden”.

Het coronavirus heeft onze gemeente een flinke klap uitgedeeld, zowel letterlijk als figuurlijk. Tegelijkertijd zien we juist nu de grote kracht en eigenheid van ’s-Hertogenbosch. Daar is het college trots op en dankbaar voor. In korte tijd zijn veel initiatieven genomen door inwoners. Daar willen we ruimte aan geven en steunen waar nodig.

Het college blijft in gesprek met vertegenwoordigers uit de verschillende sectoren. En wil op basis van zorgvuldige afwegingen kijken of en welke maatregelen nog meer nodig zijn, Want we zijn er nog niet. Om te luisteren, samen te werken, mee te denken, het gesprek te hebben over wat nodig is. Want samen zijn wij Den Bosch.