ProRail legt PHS ter inzage

28 mei 2020
Spoor 's-Hertogenbosch

Op het spoor tussen Meteren en Boxtel gaan over een aantal jaar meer treinen rijden. Dit komt voort uit het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) van het Ministerie. Het gaat om meer personentreinen en voldoende ruimte voor het extra goederenvervoer. Daarvoor zijn aanpassingen aan het spoor nodig. Deze zijn door ProRail uitgewerkt in een Tracébesluit (TB). Dit besluit en de Nota van Antwoord (NvA) PHS Meteren-Boxtel ligt van 3 juni tot en met 15 juli ter inzage. 

Online bijeenkomst

U kunt de rapporten inzien op www.platformparticipatie.nl/meterenboxtel. Daarnaast zijn de stukken vanaf 3 juni ook te bekijken in het Stadskantoor, Wolvenhoek 1. Als alternatief voor een fysieke bijeenkomst organiseert ProRail op 18 juni om 19.30 uur een online bijeenkomst. Deze bijeenkomst is te volgen op: www.platformparticipatie.nl/meterenboxtel. Tijdens deze bijeenkomst vertelt ProRail wat het project inhoudt en kunt u vragen stellen.

Brieven Ministerie en ProRail

Inwoners die eerder een zienswijze op het Ontwerp Tracébesluit hebben ingediend, krijgen vanuit het Ministerie van I&W hierover een brief. Daarnaast nodigt ProRail alle omwonenden van het spoor uit voor de online avond. ProRail verwacht pas na volledige termijn van beroep en procedure van Raad van State aan het werk te gaan. 

Standpunt gemeente

Wij hebben vanaf het begin (2010) er bij het ministerie op aangedrongen het Tracébesluit te heroverwegen. We doen dit samen met de noordelijke gemeenten (West-Betuwe, Zaltbommel en Maasdriel). Wij zijn geen voorstander van extra treinen en dat blijven we ook duidelijk maken aan het ministerie. Meer goederentreinen betekent namelijk meer geluid, meer trillingen en extra veiligheidsrisico’s voor onze inwoners. Als er meer treinen gaan rijden, moet er een scherm komen om het geluid en de trillingen tegen te houden. En moet ook de veiligheid van onze inwoners worden geborgd. 

De maatregelen die in dit Tracébesluit staan, vinden wij niet voldoende. Wij blijven ons samen met de noordelijke gemeenten inzetten om ervoor te zorgen dat het woon- en leefklimaat rond het spoor niet achteruit gaat. En uiteraard blijven we Goederentreinen NEE en Red de Platanen ondersteunen in hun acties.