Raadsavond Informeren & Ontmoeten

18 mei 2020
Energieneutraal toekomstbeeld

Op maandagavond 18 mei en dinsdagavond 19 mei  vindt de raadsavond plaats. Dan kunnen inwoners en organisaties hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden aan de gemeenteraad.

Onderwerpen

Kijk in de agenda onder ‘inspreken’, om te zien wie er waarover komt inspreken op 18 mei  en op 19 mei.

Hoe kan ik de bijeenkomst volgen?

Door de corona maatregelen kan er geen publiek komen. De vergadering is live te bekijken via ons YouTube kanaal (klik hier voor 18 mei en voor 19 mei) en via onze website (klik hier voor 18 mei en 19 mei.) U kunt de vergadering ook achteraf bekijken. Hebt u hierover vragen? Mail via dit digitale e-mailformulier.  

Hoe houdt de gemeenteraad rekening met de corona maatregelen?

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat inwoners op een goede manier betrokken kunnen zijn. Vooral bij besluiten over onderwerpen waar mensen graag over mee willen denken. Daarom stellen we het besluit over Duurzame Polder uit tot na de zomervakantie. Er zijn nog twee andere belangrijke onderwerpen (Regionale Energiestrategie en Visie Energielandschap). Deze gaan over het opwekken van duurzame energie met wind en zon. De raad gaat hier nu over besluiten, omdat hier meer haast bij is.

Wat gebeurt er na het inspreken?

De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in week 22 besproken tijdens de commissie vergaderingen. Als voorbereiding op de Raadsvergadering 9 juni 2020 waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt. Je kan al deze vergaderingen online bekijken.