Samen in een veilige 1,5 meter binnenstad

28 mei 2020
Coronaguard praat met bezoekers

De binnenstad is nog niet helemaal ingericht op de anderhalve meter samenleving. Daar zijn we samen met horeca, winkeliers, inwoners en bezoekers mee aan de slag. Vanuit de gemeente zetten we een aantal extra middelen in. Zodat we die veilige omgeving helpen mogelijk te maken.

De afgelopen weken hebben we al goede ervaring opgedaan. Onder andere met bewegwijzering, eenrichtingsverkeer en gastheren- en vrouwen. Elementen van deze aanpak brengen we dan ook terug in de komende periode.

Fietsen 

We hebben gezien dat door de binnenstad fietsen niet altijd even handig is. Dat geldt vooral op drukke momenten en in bijvoorbeeld nauwe straatjes. Wethouder Ufuk Kâhya: “We zien graag dat mensen met de fiets naar de binnenstad komen. Dat blijft zo. Maar om te zorgen dat er altijd voldoende afstand tussen de voetgangers en fietsers kan zijn, gaan we wel wat veranderen. Zodat we samen voor een veilige binnenstad zorgen. ”

Fietsers zijn welkom in het winkelgebied op de minder drukke dagen. De drukkere dagen zijn vrijdag, zaterdag en zondag. Op die dagen vragen we om tussen 11.00 en 18.00 uur in het winkelgebied niet te fietsen. Dat is hetzelfde gebied waar nu brom- en snorfiets niet mogen komen. We vragen fietsers af te stappen. Fietsen mogen alleen gestald worden in de fietsenstallingen. Daarvoor hebben we al drie gratis fietsenstallingen. Ook zetten we extra mobiele stallingen neer. Fietsers wijzen we op deze en bestaande stallingen.

Deze maatregel gaat 5 juni in. Hiermee geven we fietser nog wat wen-tijd. Ook communiceren we over de verandering. Na die datum halen we fietsen die voor een onveilige situatie zorgen, weg. Bijvoorbeeld wanneer een fiets de doorgang van bezoekers op 1,5 meter belemmert. Vanaf 19 juni kunnen fietsers ook een boete krijgen.

Eenrichting

Het eenrichtingsverkeer zoals dat de afgelopen weken was in de Krullartstraat, Kolperstraat en Ridderstraat, blijft. Dat gebied breiden we uit. Ook in de Vismarkt, Korenbrugstraat, Eerste Korenstraatje, Tweede Korenstraatje, Karrenstraat, het Guardianenhof en Stoofstraat komt eenrichtingsverkeer. Hiermee maken we meer ruimte voor terrassen en bezoekers.

We stoppen met éénrichting in de Kerkstraat. Die straat kan weer op de normale manier gebruikt worden.

City hosts

Gastheren en –vrouwen hebben veel meerwaarde, zo hebben we gemerkt. Ze wijzen mensen in de goede richting, op een vriendelijke manier. Voor bezoekers is deze groep herkenbaar, want ze hebben hesjes met ‘Samen zijn wij Den Bosch’. De gastheren en –vrouwen zijn een mix van vrijwilligers (veelal uit de horeca) en professionele evenementencoördinatoren.

We blijven gebruik maken van deze inzet, en zij zijn vooral bij de entreepunten van de binnenstad. Burgemeester Jack Mikkers: “Veel inwoners kijken uit naar meer bewegingsvrijheid. Die mogelijkheid is er gelukkig. Wel met de voorwaarde dat we 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Hoewel ik reken op iedere verantwoordelijkheid daarin, willen we ook bezoekersstromen goed geleiden. Zoals dat past bij gastvrij ’s-Hertogenbosch.”

Andere maatregelen

Bij de entreepunten van de binnenstad komen LED-schermen. Hierop lezen bezoekers wat ze moeten doen om veilig in de binnenstad te bewegen. Bijvoorbeeld rechts lopen of waar fietsen gestald kunnen worden. Als het op plekken te druk is, komt die informatie op het scherm te staan.

We plaatsen extra publieke toiletten en plekken waar de handen gewassen kunnen worden. Bezoekers aan de binnenstad kunnen alleen terecht in horeca met een reservering. Toiletbezoek is niet mogelijk zonder reservering.

De afgelopen weken zien we dat standwerkers, sampling en muzikanten een grote invloed hebben op de loopstromen in onze binnenstad. Doordat zij op drukke punten staan, is daar minder ruimte voor bezoekers om elkaar te passeren. Daarom geven we tijdelijk geen vergunningen aan standwerkers (uitgezonderd op de warenmarkt) en sampling. Muzikanten zijn toegestaan op de daarvoor aangewezen plekken

De bevoorrading van winkels door voertuigen heeft grote invloed de voetgangers in het STS-gebied. In maart zijn de tijden voor bevoorrading verruimd; het was toen rustig in de binnenstad. De bevoorradingstijden worden per 5 juni aangepast tot maximale inrijtijd 11.00 uur, met als eindtijd 12.00 uur.

Volgen of het werkt

Voor iedereen is het gebruiken en inrichten van de 1,5 meter samenleving nieuw. Ook voor ons. We hebben de inschatting dat onze aanpak een goede is. Toch volgen we het nauwgezet. Iedere 2 weken evalueren we onze aanpak en passen aan waar nodig.