Update dienstverlening

15 mei 2020

De dienstverlening van de gemeente is vanwege het coronavirus aangepast. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 15 juni. 

We vragen u om, waar mogelijk, uw zaken online te regelen. U kunt veel online doen. Bijvoorbeeld:

 • Aangifte overlijden
 • Aangifte geboorte 
 • Verhuizing
 • Aangifte vermissing document
 • Afschrift burgerlijke stand
 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)
 • Vernieuwen rijbewijs (let wel: afhalen kan alleen als er sprake is van spoed)

We blijven daarnaast telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur via (073) 615 51 55.

Wilt u liever persoonlijk langskomen? Neem dan altijd vooraf telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Komt u naar ons toe? Houd dan rekening met het volgende: 

 • Kom alleen. 
 • Kom alleen als u geen klachten hebt. 
 • Kom maximaal 5 minuten voor uw afspraak naar binnen. We willen voorkomen dat het te druk wordt in de hal van het Stadskantoor. 

Daarnaast gelden de volgende maatregelen: 

 • We hebben de dienstverlening gecentraliseerd in het Stadskantoor. Dit betekent dat de balies van burgerzaken in Perron 3 te Rosmalen zijn gesloten. Ook het geboorteloket in het Jeroen Bosch Ziekenhuis is gesloten. 
 • Er is geen avondopenstelling in het Stadskantoor op donderdagavond. 

Politie

Wat kunt u doen als u drie of meer mensen dichter dan 1,5 meter bij elkaar ziet? Probeert u deze personen dan eerst op een respectvolle manier zelf aan te spreken. Is er geen sprake van spoed, maar wilt u hierover toch met de politie bellen? Bel dan 0900 8844. Bij spoed altijd 112.

Afvalstoffendienst

Ook de Afvalstoffendienst neemt maatregelen. Ze blijven wel gewoon hun routes rijden. Milieustation Treurenburg is open, het milieustation in Rosmalen aan de Vliertwijksestraat is per 1 april tijdelijk gesloten. We roepen u op om bezoek aan een milieustation uit te stellen of te doen op minder drukke tijden, zoals vroeg in de ochtend, en niet op zaterdag. Het is er momenteel drukker dan normaal.

Weener XL, Eerste Hulp bij Geldzaken (EHBG) en Koo

Het kantoor van Weener XL is open van 9.00 uur tot 13.00 uur. Hebt u een afspraak bij Weener XL? Dan doen we dat telefonisch. Uw inkomen- of werkconsulent belt u op. In enkele gevallen is het mogelijk om de afspraak op onze locatie te hebben. Daarvoor moet u eerst contact opnemen met uw consulent. Lees meer over de dienstverlening van WeenerXL. 

Bij Eerste Hulp bij Geldzaken (EHBG) wordt er momenteel alleen telefonisch gewerkt. Er zijn tijdelijk geen inloopspreekuren. EHBG is bereikbaar via (073) 615 51 55 en teamEHBG@s-hertogenbosch.nl. De Sociaalraadslieden zijn op de reguliere tijden bereikbaar, iedere werkdag tussen 9.00 -12.00 uur via het telefoonnummer (073) 615 90 90. Per e-mail sociaalraadslieden@s-hertogenbosch.nl

De Koo-wijkpleinen zijn tijdelijk gesloten. Koo blijft telefonisch wel bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur via het (tijdelijke) gratis telefoonnummer (0800) 350 00 12. Wilt u contact via WhatsApp? Sla dan het standaard telefoonnummer (073) 206 88 88 op bij uw contacten. Informatie vindt u ook op de website www.kijkopkoo.nl. Als u het contactformulier op de website invult, neemt een medewerker zo snel mogelijk contact met u op. U kunt ook mailen naar algemeen@kijkopkoo.nl.

Openbaar vervoer

Inmiddels is in het gehele land de dienstregeling ingrijpend aangepast. Alle vervoerders rijden nu volgens een vakantie- of zondagsdienstregeling of rijden volgens een speciale basisdienstregeling. Ook de komende dagen zal in een aantal regio’s de dienstregeling verder ingrijpend aangepast worden.

Het OV blijft rijden om mensen in vitale functies naar hun werk te brengen. Ga dus niet met het OV als dit niet strikt noodzakelijk is! Ga goed voorbereid op pad en plan je reis kort voor vertrek voor het meest actuele advies. Houd voldoende afstand van elkaar (minimaal 1,5 meter) en geef elkaar de ruimte bij het in- en uitstappen.

Vervoer regiotaxi

Daar waar in Brabant geen buslijnen meer rijden, met name door het wegvallen van de buurtbussen, kunnen reizigers gebruik maken van de regiotaxi. De provincie heeft met de vijf regiotaxiregio’s in Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen WMO-tarief kunnen reizen. Dat is ongeveer gelijk aan het OV-tarief. Kijk hier voor meer informatie. 

Uiteraard volgt ook het regiovervoer de landelijke richtlijnen. En we vragen u om dat ook te doen. Voor het regiovervoer betekent dit, dat we u proberen 1,5 meter van uw medereizigers te laten reizen. Wanneer u wordt opgehaald door een personenauto, dan neemt u rechts achterin plaats. Er zijn dan geen andere medepassagiers. Chauffeurs schudden op dit moment geen handen bij aanvang van de rit. Graag met pinpas betalen in plaats van contant. 

Begrip 

We vragen uw begrip voor deze maatregelen. Ook kan het gebeuren dat u iets langer moet wachten aan de telefoon. We nemen de maatregelen in het belang van uw en onze gezondheid.