We geven meer ruimte, veilig en gezond!

26 mei 2020
Logo 'Samen zijn wij Den Bosch'

We maken met z’n allen gebruik van wat we noemen de openbare ruimte. Denk aan de horeca, winkeliers, inwoners en bezoekers. De anderhalve meter samenleving vraagt om een andere inrichting van die ruimte. Dat speelt vooral in de historische binnenstad van onze gastvrije gemeente, waar ruimte schaars is.

Hiervoor heeft het college een ruimtelijk verdeelplan gemaakt. De gedachte achter de aanpak is een breder belang. Wethouders Hoskam, Van der Geld en burgemeester Mikkers: “Samen zijn wij Den Bosch. Ook in het verdelen van de ruimte. We willen dat er op een veilige manier meer beweging komt voor ontmoeting en in de economie. We houden rekening met alle belangen. En we willen dat er een mix komt van betaalde mogelijkheden en vrij toegankelijke.”

Terrasruimte

We hebben de horeca gevraagd met gezamenlijke voorstellen te komen hoe de extra terrasruimte georganiseerd kan worden. Die komen op de Parade, in de Kerkstraat en op de Markt.

De Parade wordt ingericht voor extra terrassen. Die zijn voor de aangelegen ondernemers en voor een paviljoen voor de Korte Putstaat. De horeca op de Korte Putstraat wordt alleen toegankelijk voor mensen met een reservering. Het paviljoen wordt een borrelplek waar gasten een drankje kunnen drinken alvorens ze naar hun tafel worden geleid. Daarnaast is ruimte voor cultuur en kleine andere activiteiten.

In de Kerkstaat wordt ondernemers ruimte geboden om in de lengterichting extra terrasruimte te vinden.

De terrassen op de Markt mogen met 4 meter verlengd worden. Met de verlenging van de terrassen op de Markt, hebben we ook de warenmarkt opnieuw ingericht. Op deze manier is voor de warenmarkt ook voldoende ruimte. Burgemeester Loeffplein, Hooge Steenweg en het eerste deel van de Orthenstraat worden onderdeel van de zaterdagmarkt.

Over verschillende voorstellen van ondernemers in Rosmalen, Vinkel en Nuland zijn we nog in gesprek. Datzelfde geldt voor een aantal kleinere individuele voorstellen. We willen daar natuurlijk met de ondernemers zo snel mogelijk duidelijkheid over hebben.

Duidelijk is al dat restaurant De Blauwe Sluis in Gewande en café Treurenburg in Maaspoort hun terras ook mogen uitbreiden.

Gezamenlijke voorstellen

Met de gezamenlijke voorstellen willen we zorgen dat er ook voor ondernemers met minder ruimte in de eigen directe omgeving, mogelijkheden zijn. Want ook hier geldt dat we samen Den Bosch zijn.

Ondernemers die nog geen extra terrasruimte hebben, kunnen zich nog steeds aansluiten bij een collectief. Maar het is nu al duidelijk dat niet iedere ondernemer voor of dichtbij de eigen deur extra terrasruimte kan krijgen. Meer informatie volgt via www.ondernemenindenbosch.nl.

Regels terras

We leggen zo min mogelijk extra regels op. We vertrouwen dat de horeca onze bezoekers veilig en gastvrij ontvangt. En dat daarbij ook gekeken wordt naar vernieuwende manieren om dit mogelijk te maken. Bijvoorbeeld met reservering apps.

Er komt geen maximum op het aantal stoelen. We verwachten dat met de extra ruimte die we bieden horeca wel hun bestaande stoelen kunnen plaatsen. Voor wat er mag op het terras gelden eigenlijk dezelfde regels als normaal. De extra ruimte geldt tot en met 15 oktober. 

Ruimte verdelen

Met het plan geven we ook de horeca in onze gemeente tijdelijk meer terrasruimte. Ook, want wanneer ruimte schaars is, moet deze verdeeld worden tussen alle functies die juist nu om meer ruimte vragen. Dat is best een lastige opgave.

Vrije ontmoetingsplekken zijn te vinden op Mariënburg, de Casinotuin en langs het water. Horeca die het terras uitbreidt, stellen we de vraag ook aan hun buren te denken. Met een zogenaamd ‘burenuur’.De gedachte ervan is dat buren ook voor ontmoeting gebruik kunnen maken van het terras. Zonder dat zij er gelijk een consumptie moeten nuttigen.

Crowd management

Veiligheid in bezoek aan de binnenstad staat voorop. We doen dat voor ieders gezondheid. Bezoekersstromen willen we dan ook goed geleiden, zoals we dat doen in gastvrij ’s-Hertogenbosch. Naast de maatregelen die we op dit vlak al hebben, werken we een nader plan uit. Hiermee willen we voorkomen dat het op bepaalde plekken te druk wordt.