Demonstratie Black Lives Matter

11 juni 2020
Pettelaarse schans

13 juni is een demonstratie van Black Lives Matter in ’s-Hertogenbosch. Een moment voor veel mensen die hun stem willen laten horen. Over discriminatie en racisme in onze samenleving. Een serieus onderwerp voor veel mensen over de hele wereld. Ook in ’s-Hertogenbosch.

Veilig en verantwoord

Iedereen in Nederland heeft het recht heeft om te demonstreren. Ook in coronatijd. En dus ook in gastvrij ’s-Hertogenbosch. Binnen de ruimte die de noodverordening van Veiligheidsregio Brabant Noord hiervoor biedt. We hebben de plicht te kijken hoe we een demonstratie goed kunnen laten plaatsvinden. Op een veilige en verantwoorde manier. Dat geldt altijd, en zeker nu. Want de gezondheid en veiligheid van ons allemaal staat voorop.

De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft met de organisatie verschillende afspraken gemaakt zodat de demonstratie veilig en verantwoord kan verlopen. De organisatie verwacht 1000-2000 mensen. Daarom hebben we gekozen voor de Pettelaarse Schans als plek voor de demonstratie. Alleen hier kan de veiligheid geborgd worden met het oog op het grotere aantal demonstranten.

In gastvrij ’s-Hertogenbosch willen we ons niet op voorhand laten beperken door het aantal demonstranten. Iedereen moet hier in principe gebruik kunnen maken van het recht op demonstreren. Met deze uitganspunten kunnen we de demonstratie op de Pettelaarse Schans optimaal faciliteren. Deze plek biedt ook in deze tijd plaats aan tot wel 10.000 bezoekers. Daarom is in goed overleg met de organisatie besloten de demonstratie op die plek te laten plaatsvinden.

Shuttlebus en meer facilitering

Behalve met Pettelaarse Schans als locatie faciliteren we de demonstratie ook op andere manieren. Zoals met een shuttlebus vanaf het station voor bezoekers aan de demonstratie. Hiermee ontlasten we ook het reguliere openbaar vervoer, dat vanwege de coronamaatregelen van het kabinet nog altijd alleen bedoeld is voor noodzakelijke reizen.

We brengen aanstaande zaterdag bovendien alle bezoekers aan onze binnenstad op de hoogte van de demonstratie en de plek waar deze plaatsvindt. Dat doen we door gebruik te maken van de messageboards die momenteel op verschillende plekken in de binnenstad zijn geplaatst. We laten een bericht over de demonstratie meelopen, naast de berichten die bezoekers wijzen op de geldende coronamaatregelen.

Verantwoordelijkheid

Alle demonstranten dragen een mondkapje en gaan staan op een van de gemarkeerde plekken. Zo kan de gepaste afstand bewaard worden. De organisatie ziet ook toe op de gemaakte afspraken en het nakomen ervan. Wanneer het toch te druk wordt, roepen we de demonstranten op niet meer te komen of de plek te verlaten. Dat doen de organisatie en gemeente.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid, en die verlangen we ook van de organisatie en demonstranten. Altijd, maar vooral nu in deze coronatijd hebben zij de plicht veilig te demonstreren. We hebben er vertrouwen in dat de demonstratie veilig en verantwoord zal plaatsvinden. Dat hebben de demonstranten ook in andere steden laten zien.

Waarom een demonstratie

Jack Mikkers is voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en burgemeester van ‘s-Hertogenbosch: “Ik hoor best veel negatieve reacties waarom we deze demonstratie toestaan. Ook in deze tijd. Ik licht daar graag wat op toe.

Allereerst heeft iedereen in Nederland het recht om te demonstreren. Dat vind ik een groot goed, en ik denk dat we dat allemaal zouden moeten vinden. Want stel je eens voor hoe het zou zijn wanneer jij je mening niet meer mag laten horen. Of een onderwerp niet meer aan de kaak mag stellen.

We hebben de plicht te kijken hoe we een demonstratie kunnen laten plaatsvinden. Op een veilige en verantwoorde manier. Dat geldt altijd, en zeker in deze coronatijd. Want de gezondheid en veiligheid van ons allemaal staat voorop. Daar maken we dan ook extra afspraken over met de organisatie.

Op deze manier maken we de demonstratie mogelijk, ook in deze coronatijd. Want vergis je niet, het gaat hier over een onderwerp dat enorm veel mensen aan het hart gaat. Dat zien we in de grote opkomsten over de hele wereld en in Nederland. Discriminatie en racisme moeten we niet accepteren. Nergens, en al helemaal niet in ons gastvrije ’s-Hertogenbosch.

Die reputatie van gastvrije gemeente willen we hoog houden. Dat kan alleen als we ons daar allemaal verantwoordelijk voor voelen. Dat betekent dat we verbinding met elkaar moeten blijven maken. En elkaar gelijkwaardig en met respect behandelen. Een ander wil net zo begrepen worden als jijzelf dat wilt. Dus ook hier staan we samen aan de lat, want samen zijn wij Den Bosch.”