Duurzame verkeerslichten in ‘s-Hertogenbosch

10 juni 2020

Inmiddels is de eerste fase van de herinrichting van de kruising Aartshertogenlaan – Orthenseweg bijna afgerond. Op maandag 15 juni beginnen we met de tweede fase. Deze week plaatsten we bijzondere verkeerlichten op de kruising. De installaties werken namelijk op zonne-energie. Het zonlicht wordt opgevangen door zonnepanelen en omgezet in elektriciteit. De verkeersinstallatie staat op ‘cradle to cradle’ gecertificeerde masten. Dit zijn aluminium masten die tot 95% recyclebaar zijn.

Dit zijn de eerste verkeerslichten op zonne-energie in onze gemeente. De verkeerlichten kunnen we eind juli gebruiken, wanneer de herinrichting van de kruising is afgerond. We zijn ook van plan om dit toe te passen bij de op- en afritten van de A59. De verkeersinstallaties zijn nog in het beheer van de Poort van Den Bosch (Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant, BAM). In juli worden ze ook geheel vernieuwd en zorgen wij voortaan voor het beheer en onderhoud.

Slimme verkeerslichten

Wethouder Kâhya: “ We zetten weer een concrete stap om al het vervoer in onze gemeente in 2050 schoon, slim en toegankelijk te maken. Niet alleen deze installaties sluiten daar mooi bij aan. Ook de extra ruimte voor de fietser en meer groen dragen eraan bij. Met de nieuwe inrichting ondervinden weggebruikers letterlijk dat zij de autoluwe binnenstad naderen. En zorgen we voor meer leefbaarheid in de directe omgeving.”

De installatie is een zogenaamde ‘iVRI’. De verkeerslichten communiceren met weggebruikers en ze zijn voorbereid op de zelf rijdende auto. Het verkeerslicht weet bijvoorbeeld al op afstand dat er iemand aankomt, waardoor de installatie daar beter op kan inspelen. Zo springt een verkeerslicht eerder op groen als er verder niemand op de kruising staat. Dat scheelt afremmen en optrekken en daarmee tijd, brandstof en CO2-uitstoot.

Bij een iVRI is er nog meer interactie met apps voor fietsers (onder andere Schwung). Vooral groepen fietsers krijgen hierdoor voorrang in het verkeer. Voor de voetgangers is dit de derde kruising in ’s-Hertogenbosch waar we de nieuwe voetgangerslichten plaatsen. Die staan niet meer aan de overkant van de weg. De verkeerslichten staan, net als bij de fiets en de auto, vóór de oversteek op de plek waar je wacht op groen licht. Er is genoeg tijd voor veilige oversteek als je bij groen licht oversteekt.

Klimaatneutraal

Op de verticale mast verven we zwarte en witte strepen. Dit doen we tot een hoogte van 2,20 meter. De rest van de mast verven we niet. Zo gebruiken we minder verf, kost het minder onderhoud en hoeven we de weg hiervoor niet af te zetten. Op dezelfde plek richten we de kruising compacter in waardoor meer ruimte ontstaat voor groen. In het najaar planten we 62 extra nieuwe bomen en planten we de 37 bomen die in het depot staan terug.

Meer informatie

Meer informatie over de herinrichting kunt u vinden op onze webpagina: www.s-hertogenbosch.nl/aartshertogenlaanorthenseweg.