Eindmusicals groep 8 in Perron 3

25 juni 2020
Eindmusical groep 8

De eindmusicals van de meeste basisscholen kunnen toch doorgaan. We hebben de basisscholen daarmee geholpen. Er vinden 15 uitvoeringen van de musical plaats in Perron 3. Op die locatie kan de musical op een veilige manier doorgaan.

Wethouder Kâhya: “Dit schooljaar gaat ongetwijfeld de geschiedenisboeken in als een bijzonder jaar. Voor onze jongste inwoners was er een tijd lang geen school en zij moesten hun vriendjes missen. Voor de kinderen uit groep 8 leek het er even op dat zij ook de musical niet doorging. We hebben gemeend dit niet te moeten laten gebeuren. Samen met Perron 3 en de scholen zorgen we ervoor dat de kinderen (en hun ouders en leerkrachten) de bassischool kunnen afsluiten met de musical waarnaar ze zolang hebben uitgekeken.”

15 uitvoeringen

We hebben via de schoolbesturen opgehaald welke bassischolen hun musical wilden opvoeren in Perron 3. We hebben een reactie gekregen van verschillende scholen. In totaal gaat het om 15 uitvoeringen. Er zijn scholen bij die meerdere uitvoeringen verzorgen. De overige scholen hebben een andere oplossing gekozen voor de musical. De uitvoeringen vinden plaats in de periode van 26 juni tot en met 9 juli. De kosten voor het gebruik van Perron 3 worden gedeeld; 50% betaalt de school, 50% betaalt de gemeente.