Nertsenbedrijf Rios Mink

12 juni 2020
Rios Mink

Het nertsenbedrijf Rios Mink in Rosmalen is preventief gescreend op de aanwezigheid van het coronavirus. Vandaag is bekend geworden dat er bij deze screening geen aanwezigheid van COVID-19 is vastgesteld. Het bedrijf wordt op dit moment dus niet geruimd.

Wel blijven de veterinaire maatregelen gelden, zoals een vervoersverbod van nertsen en mest. Ook moeten alle bedrijven hun natuurlijk gestorven dieren wekelijks inzenden, zodat eventuele nieuwe besmettingen snel ontdekt kunnen worden (early warning onderzoek).

De minister geeft aan op dit moment juridisch gezien geen grond te hebben voor het verplicht ruimen van dieren op bedrijven die negatief testen op het virus. Het ministerie beziet de mogelijkheden voor een vrijwillige stoppersregeling. Ook hebben wij dit op 11 juni, tijdens de Regiodag NO-Brabant, bespreekbaar gemaakt. We staan in nauw contact met de wijkraad en houden de landelijke en lokale ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.