Nieuw Theater aan de Parade stap dichterbij

5 juni 2020
Theater aan de Parade

We hebben een volgende stap gezet richting de verbouwing van het Theater aan de Parade. Het college stelde het benodigde ontwerpbestemmingsplan vast. Dit plan leggen we gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning ter inzage. Belanghebbenden hebben vanaf maandag 8  juni 6 weken de tijd om hun zienswijze daarop kenbaar te maken.

Bestemmingsplan

In 2012 is het bestemmingsplan Binnenstad vastgesteld. Daarin is Theater een de Parade ook opgenomen. Het huidige theatergebouw komt niet overeen met wat daarin staat. Dat hebben we toen niet goed gedaan. In 2006 verleenden we een vergunning voor het uitbreiden van Theater aan de Parade. Die uitbreiding is niet opgenomen in het bestemmingsplan Binnenstad. Daarom besloot de raad om het bestemmingplan uit 2012 aan te passen voor de huidige locatie van Theater aan de Parade. En de eerder vergunde uitbreiding van het theater daarin vast te leggen. Meer informatie hierover is te vinden op: www.s-hertogenbosch.nl/theater/  

Vervolg

De raad neemt in oktober 2020 een besluit over het bestemmingsplan. Wij werken op dit moment samen met de architect en aannemer aan het afronden van het Definitief Ontwerp. Dat werken we daarna uit tot een bestek. Begin oktober starten we met het saneren van het asbest in het gebouw. Begin december start de sloop en in het 2e kwartaal van 2021 de bouw. Theater aan de Parade gaat weer open voor publiek bij de start van het nieuwe theaterseizoen 2023/2024.