Raadsavond informeren en ontmoeten 15 juni

10 juni 2020
Icoontje twee mensen die met elkaar praten

Tijdens de raadsavond kunnen inwoners en organisaties hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden. De bijeenkomst zal plaatsvinden in het Bestuurscentrum, waarbij rekening wordt gehouden met de RIVM richtlijnen, insprekers zijn van harte welkom.

In verband met de coronacrisis is er bij deze vergadering geen toegang voor publiek.

Live uitgezonden

De raadsavond wordt live uitgezonden via internet. Informatie hierover kunt u vinden via de pagina www.s-hertogenbosch.nl/raadsavond . Hebt u hierover vragen dan kunt u deze richten door te mailen naar de gemeenteraad.

De komende raadsavond vindt plaats op maandag 15 juni 2020, het inspreekgedeelte vanaf 20.30 uur in het Bestuurscentrum (Achter het Stadhuis 5-7). Aanmelden kan tot 24 uur voor aanvang van de vergadering door te mailen naar de gemeenteraad of te bellen naar (073) 615 54 23.

Voorlopig staan de volgende onderwerpen op de agenda. Kijk hier voor agendapunten: agenda raadsvergadering 7 juli 2020

U kunt inspreken over

Een onderwerp dat u belangrijk vindt, of een van de onderwerpen waar de raad over gaat beslissen:

  • voorjaarsnota 2021;
  • actualisatie Begroting 2020;
  • visie Energielandschap;
  • concept Regionale Energie Strategie Noordoost Brabant;
  • zienswijze begroting 2021 regio Noordoost Brabant (NOB).

Voor wat betreft de volgende punten, Visie Energielandschap en Concept Regionale Energie Strategie Noordoost Brabant, kunt u inspreken als u hierover nog niet eerder ingesproken hebt.

Wat gebeurt er na het inspreken?

De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in week 22 besproken tijdens de commissie vergaderingen. Als voorbereiding op Raadsvergadering 7 juli 2020  waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt. Deze vergaderingen zijn live te volgen.