‘s-Hertogenbosch krijgt elektrische deelscooters van GO Sharing

25 juni 2020
Jongen op GO Sharing scooter

’s-Hertogenbosch krijgt vanaf 25 juni 2020 elektrische deelscooters van GO Sharing. Honderd groene scooters worden over de stad en kernen verdeeld. Iedereen met een lidmaatschap kan straks de scooters gebruiken. Natuurlijk moet je dan wel een scooter- of autorijbewijs hebben. 

Volgens wethouder Ufuk Kâhya is de proef met de elektrische deelscooter een welkome aanvulling op duurzame mobiliteit: “We willen graag dat in 2050 alle vervoer schoon, slim en toegankelijk is. Deelmobiliteit vinden we belangrijk. En we staan dan ook positief tegenover initiatieven vanuit samenleving en bedrijfsleven die onze doelen ondersteunen. Juist in deze tijd zien we een behoefte ontstaan aan flexibel en schoon vervoer. Voor ons reden te meer om te gaan samenwerken met aanbieders zoals GO sharing.”

Hoe werkt het?

De deelscooters kunnen worden gebruikt via een lidmaatschap van GO Sharing. Deelnemers kunnen een scooter met de app van Go Sharing opsporen, reserveren en meenemen. Ze betalen afhankelijk van het soort abonnement tussen de 23 en 29 cent per minuut gebruik. De scooters kunnen via de smartphone worden gestart en afgesloten. 

De voertuigen kunnen overal in de stad waar een ‘groene zone’ is aangewezen, worden achtergelaten. Wel gelden voor deze voertuigen dezelfde regels als reguliere voertuigen; in parken en (een deel van) de binnenstad mogen deze voertuigen niet worden gebruikt. Doordat via GPS de locatie van de scooters bekend is, kan de aanbieder zien waar de scooters zijn. 

Schoon 

De scooter heeft een actieradius van 60 kilometer. En rijdt op duurzame stroom dus is volledig zero emissie. Opladen hoeft niet, want de aanbieder volgt via trackingprogramma's hoe het met de accu is gesteld. Indien nodig wordt die vervangen door een opgeladen batterij. Ook zal onderhoud en geregelde schoonmaak plaatsvinden door de aanbieder. 

Deelnemers moeten minimaal 16 jaar zijn en in het bezit van een rijbewijs AM of B & A. GO sharing heeft de scooters begrensd op maximaal 25 km per uur. Het dragen van een helm is niet verplicht. 

Samen leren

GO Sharing is een zelfstandig opererende dienst. We werken als gemeente samen om de introductie en het gebruik van deze nieuwe dienst in goede banen te geleiden. We zien het komend jaar als leerperiode om te zien waar en hoe we een en ander moeten gaan reguleren. We maken goede afspraken te maken over het beheer, onderhoud en klachtenafhandeling. De aanbieder gaat ook met bedrijven in overleg om te kijken of ze een concept aan kunnen bieden om deelvervoer voor de bedrijven aantrekkelijk te maken.