Van Berckelstraat wordt snel fietsstraat

2 juni 2020
Van Berckelstraat

De Van Berckelstraat gaan we versneld anders inrichten. Het wordt een fietsstraat waarbij alleen lijnbussen te gast zijn. Hiermee verbeteren we de verkeersveiligheid en de leefomgeving. Door de corona maatregelen zijn er meer fietsers en voetgangers op de weg. We willen deze (letterlijk) de ruimte geven. Daarom gaan we nu versneld het doorgaande autoverkeer weren van de Van Berckelstraat. Natuurlijk zorgen we ervoor dat bewoners en ondernemers in het gebied bereikbaar blijven. En dat we automobilisten die in de binnenstad moeten zijn, wijzen op een andere route.

Meer ruimte en veiligheid

We voerden eerder een studie uit naar de inrichting van de Van Berckelstraat. Een nieuwe inrichting is nodig om de verkeersveiligheid en leefomgeving te verbeteren. En om te zorgen voor een betere doorstroming van fietsers en openbaar vervoer. We inventariseerden daarvoor de ideeën en wensen van direct belanghebbenden. En beoordeelden de huidige knelpunten. Daaruit zijn verschillende varianten gekomen die een oplossing voor de problemen zouden kunnen zijn.

Wethouder Kâhya: “We versnellen het autoluw maken van de Van Berckelstraat. Dat is nodig om de veiligheid van de fietsers en voetgangers te verbeteren. Zeker nu het belangrijk is om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. We zien dat met name fietsers op de Van Berckelstraat in de knel komen. We kiezen er daarom voor in de straat de fiets ruim baan te geven. We doen dit met tijdelijke maatregelen. Zo zorgen we voor veel minder autoverkeer en meer ruimte en veiligheid voor het langzaam verkeer. “

Planning

We kunnen nog niet precies zeggen per wanneer de Van Berckelstraat aangepast wordt. Dat is namelijk afhankelijk van verschillende dingen. Denk bijvoorbeeld aan andere werkzaamheden in de stad (zoals aanleg Kanaalboulevard), afstemming met Arriva en de hulpdiensten. Maar de voorbereidingen zijn in volle gang. En er is ons veel aan gelegen om het snel te zorgen voor meer verkeersveiligheid en ruimte voor langzaam verkeer.

Definitieve inrichting

Vanwege de snelheid gaan we starten met een tijdelijke inrichting van een fietsstraat. Hoe de bus daar precies in past, gaan we in de praktijk bezien. Ondertussen starten we met het maken van een definitieve inrichting samen met de belanghebbenden. Daarmee krijgen we goed zicht op hun aandachtspunten. Denk bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de woningen en winkels in de van Berckelstraat. Als we het plan voor de nieuwe inrichting klaar hebben, gaan we daarmee eerst een proef doen. We richten de straat in met tijdelijke verkeersmaatregelen. Met de ervaringen die we daarmee opdoen kunnen we het definitieve ontwerp voor de inrichting verder verbeteren.  De Van Berckelstraat blijft tot dat de nieuwe inrichting definitief is, met tijdelijke maatregelen ingericht als fiets - / busstraat.