Verwijderen 4 kastanjebomen Parade

11 juni 2020
Parade

De kastanjebomen op de Parade zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte. De aantasting leidt tot baststerfte en bij ernstige aantasting tot sterfte van de boom. Om de veiligheid te waarborgen controleren we deze bomen regelmatig.

Bij de laatste controle bleek dat vier bomen er erg slecht aan toe zijn. Dit komt door de kastanjebloedingsziekte in combinatie met verminderde conditie en droogte. Deze bomen worden op vrijdag 12 juni verwijderd. De overige bomen blijven we monitoren en water geven.

De ruimte die vrij komt vullen we niet direct op. We werken wel aan een plan van aanpak om te komen tot een duurzame, groene invulling van de Parade.