Controle op fraude en illegale bewoning

1 juli 2020
Controle op fraude en illegale bewoning

We hebben samen met politie, Enexis en BrabantWonen 30 juni bij drie woningen een controle uitgevoerd. Dat deden we op basis van signalen over illegale bewoning en woonfraude. De bewoners zouden niet ingeschreven willen zijn in de gemeentelijke basisregistratie. Met als doel zo uit het zicht van de overheid te blijven. Deze vorm van huisvesten kan leiden tot ondermijning.

Op alle adressen bleken de signalen te kloppen. Ook hebben we fraude met de gasmeter en elektriciteitsmeter geconstateerd. Bij een van de woningen werd in de berging een illegale slaapplaats aangetroffen.

We hebben samen met de woningbouwcorporatie een einde gemaakt aan deze vorm van bewoning. Enexis maakt werk van de gas- en elektriciteitsfraude. Burgemeester Mikkers: “Veiligheid en leefbaarheid is een groot goed. Voor iedereen in gastvrij ’s-Hertogenbosch. Een veilige plek om te wonen en te werken, is daar absoluut onderdeel van. Die mensen die de regels overtreden zoals illegale bewoning, pakken we aan”.