Een mooie Bossche zomer in coronatijd

2 juli 2020
Foto van het Smakenrad tijdens de Bossche Zomer

’s-Hertogenbosch gaat de zomer in. Een zomer die voor veel inwoners een meer lokale invulling kent dan anders. Per 1 juli gaan verschillende versoepelingen van de corona maatregelen in. Het maatschappelijke leven komt zo weer meer op gang. Wel met de anderhalve meter als norm, die blijft voorlopig. Volgens het kabinet in ieder geval tot er een vaccin is. 

We gaan in ieder geval positief gestemd de zomer in. Burgemeester Jack Mikkers: “Natuurlijk zijn we allemaal blij met de verruiming van de maatregelen. Want het maakt de ontmoeting in gastvrij ’s-Hertogenbosch weer beter meer mogelijk. Ook heeft het naar verwachting een gunstig effect op de economie. We hebben er vertrouwen in dat onze inwoners op een verantwoorde en ontspannen manier om blijven gaan met de maatregelen die nog wel gelden. En de bekende basisregels blijven volgen. Het virus en het risico ervan is er namelijk nog steeds. Aan degenen die dit steeds lastiger vinden, vraag ik vol te houden. Want alleen zo voorkomen we een tweede coronagolf.”

Onze maatregelen in relatie tot de versoepeling

Het college heeft al veel maatregelen genomen. Waarmee we de negatieve gevolgen voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zoveel als mogelijk blijven beperken. In de zomer houden we vanzelfsprekend de temperatuur bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de gaten. We willen weten wat er leeft, welke problemen er ontstaan en of hierin dingen veranderen in deze periode van de crisis. 

Het college komt in de zomer ook bij elkaar. Om de besluiten te kunnen nemen die nodig zijn. Waarbij we ook het pakket aan maatregelen opnieuw tegen het licht houden, zodat we de juiste hulp, ondersteuning en perspectief kunnen bieden.

Bossche Zomer

We kijken hoe evenementen in onze gemeente weer veilig en verantwoord kunnen plaatsvinden. We hebben hierbij onder meer rekening te houden met de vergeven ruimte voor de Bossche Zomer. Net als met de eerder door ons vastgestelde evenementenkalender. We verwachten dat de ruimte voor nieuwe evenementen hierdoor op korte termijn beperkt is.

We denken dat de Bossche Zomer op een verantwoorde en veilige manier voor ontspanning en plezier kan zorgen. Mede door de grote betrokkenheid en inzet van veel inwoners, ondernemers, verenigingen en andere organisaties. Zo blijkt maar weer: samen zijn wij Den Bosch. Samen zorgen we dat het een zomer wordt om nooit te vergeten. 

Basisregels

De controle over het coronavirus die we sinds maart hebben bereikt, moeten we met elkaar zien vast te houden. Dit lukt alleen met de basisregels die voor iedereen blijven gelden. Hou 1,5 meter afstand en vermijd drukte. Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen. Hoesten en niezen in de elleboog en blijf die handen wassen en schud geen handen. Alleen samen houden we het coronavirus eronder.