Groen licht voor plannen duurzame energie

8 juli 2020
Energieneutraal toekomstbeeld

Al geruime tijd zijn we bezig met verschillende plannen om ’s-Hertogenbosch te verduurzamen. Dat doen we omdat we in 2050 klimaatneutraal willen zijn. Een van die maatregelen is het opwekken van duurzame energie met wind en zon. 

De gemeenteraad heeft 7 juli jl. ingestemd met twee voorstellen die we daarvoor hebben gemaakt: De Visie energielandschap en de Regionale Energie Strategie (RES). Wethouder Mike van der Geld (Klimaat en Energie) is blij dat de raad heeft ingestemd: 

“Waar is in ’s-Hertogenbosch en in welke vorm het opwekken van zonne- en windenergie kansrijk? Die opdracht gaf de gemeenteraad in 2018.  Dit besluit maakt het mogelijk nu een mooie en nodige stap te zetten! Samen werken we aan een duurzame toekomst van onze mooie gemeente!”

Hoe verder

De Visie kan nu overgaan tot uitvoering. Dat betekent niet dat we na de zomer al gaan aanleggen en bouwen. Eerst gaan we het voorstel zorgvuldig uitwerken tot een uitvoeringsaanpak. We streven ernaar in het najaar met een concrete aanpak te komen. 

Parallel daaraan wordt de planvorming voor duurzame energie in de Duurzame Polder in een apart proces uitgewerkt. Planning is dat de gemeenteraad in oktober hierover een besluit. De ontwikkeling ervan is te volgen via www.s-hertogenbosch.nl/energielandschap. Ook hierover gaan we in gesprek met de omgeving.

Samen met omgeving

We vinden het belangrijk om in de plannen voor ’s-Hertogenbosch en de omgeving samen op te trekken. De voorstellen waar de raad een besluit over heeft genomen, zijn tot stand gekomen na een intensief participatieproces. We waarderen de betrokkenheid van alle inwoners en partijen, en hopen dat die in de toekomst ook zo blijft. 

Visie energielandschap en RES

In de Visie energielandschap maken we duidelijk waar in ’s-Hertogenbosch en in welke vorm het opwekken van zonne- en windenergie kansrijk is. Zowel inwoners als initiatiefnemers voor duurzame energie weten hiermee wat zij wel en niet kunnen verwachten in ’s-Hertogenbosch.

In de RES geven we als regio aan hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. De Visie heeft hierbij als input gediend. De RES beziet ook hoe de warmtevoorziening verduurzaamd kan worden. De RES-vraag komt uit het Rijk, vanwege het Klimaatakkoord. 

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf 27 juli 2020 ter inzage in het Stadskantoor. De stukken zijn vanaf die datum ook te vinden via www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen/vastgestelde-structuur-en-gebiedsvisies en via www.ruimtelijkeplannen.nl.