Hinthamerstraat (avond en nacht) dicht per 15 juli

10 juli 2020
Hinthamerstraat

We sluiten de Hinthamerstraat van 15 juli tot 15 oktober 2020 af voor gemotoriseerd verkeer. We doen dit om de veiligheid en leefbaarheid van de straat en de aanliggende woonbuurten te verbeteren. De straat is vanaf die datum van 18.00 tot 02.00 uur gesloten. Op koopavond gaat de afsluiting in om 21.00 uur. Er zijn groepen die wel toegang krijgen. Op de toegangswegen komen borden. Daarmee informeren we weggebruikers over de afsluiting. Het college neemt binnenkort een verkeersbesluit voor de afsluiting. Die gaat dan per direct (15 juli) in. 

Afsluiten op drie plekken

We sluiten de Hinthamerstraat af bij het kruispunt met de Zuid-Willemsvaart. Dit doen we met hekken en verkeersregelaars. We willen sluiproutes voorkomen en de buurten rond de Hinthamerstraat ontlasten. In overleg met belanghebbenden sluiten we daarom de volgende wegen ook af:

  • Op de Bethaniestraat ter hoogte van de kruising met de Bazelaarstraat (waar ook het vergunninghoudersparkeren begint) komt een paal. Dit betekent dat het woongedeelte van de Bethaniestraat, St. Jacobsstraat, St. Jacobshof en de Mgr. Prinsenstraat alleen via de Hinthamerstraat is te bereiken. Daarvoor is het nodig om het eenrichtingsverkeer op de Mgr. Prinsenstraat op te heffen.
  • We sluiten de Windmolenbergstraat af met een paal. Dit woongebied - Bazelaarstraat, Windmolenbergstraat - is alleen via de Hekellaan te bereiken. De doorsteek naar de Hinthamerstraat wordt daarmee afgesloten.

Afsluiten tot 02.00 uur

We kiezen ervoor om de straat af te sluiten tot 02.00 uur. Dan sluit de horeca en is er alleen nog bestemmingsverkeer (bewoners en bevoorrading). Door voor 02.00 uur te kiezen, kunnen de winkels en horecagelegenheden in de vroege ochtend normaal worden bevoorraad. Op koopavond gaat de afsluiting in om 21.00 uur. We komen daarmee tegemoet aan de wensen van de winkeliers.

We hebben de maatregelen afgestemd met de politie en stadstoezicht. Zij hebben aangegeven dat zij handhaven. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan mogelijke andere plaatsen waar sprake kan zijn van een waterbedeffect (verschuiving van de verkeershinder). 

Uitzonderingen

De verkeersregelaars laten de volgende groepen wel toe:

  • hulp- en nooddiensten
  • openbaar vervoer
  • (regio)taxi’s
  • invaliden met invalidenparkeerkaart
  • bewoners/bedrijven met een parkeervergunning in de zones in en rond de Hinthamerstraat
  • bevoorradingsverkeer 
  • houders van een pas voor het selectief toelatingssysteem (pyramide) in de Torenstraat en Hinthamerpromenade
  • enkele bewoners van de Hinthamerstraat die een parkeerplaats op eigen terrein hebben, maar geen vergunning.

Bossche zomer

Door de afsluiting van de straat krijgen de ondernemers mogelijkheden voor bijvoorbeeld een terras. Maar er zijn beperkingen. De straat blijft immers toegankelijk voor de hulpdiensten en enkele andere groepen. Delen van de parkeerstrook kunnen (mogelijk) wel worden gebruikt. We hebben hierover gesproken met de belanghebbenden in de (directe omgeving) van de straat. 

We hebben 15 oktober 2020 gekozen als einddatum voor de afsluiting. 15 oktober is de einddatum waarop de horeca een vergroot terras mag hebben. De Bossche Zomer (vakantieperiode) valt in deze periode. We doen hiermee ervaring met de afsluiting op in een vakantieperiode en met een meer normale verkeersintensiteit. Eind augustus houden we een tussenevaluatie. De resultaten gebruiken we om de afsluiting te verbeteren voor de rest van de periode. 

Monitoring en evaluatie

We brengen de gevolgen van de afsluiting in beeld. Leidt de afsluiting in de Hinthamerstraat en in de omliggende woonbuurten tot minder overlast? Of ontstaat er op een andere plek overlast? In onze tussen- en eindevaluatie staan we stil bij de gevolgen. We betrekken hierbij de belanghebbenden. We werken daarnaast aan een structurele  inrichting. We willen daarmee voor de lange termijn de veiligheid en leefbaarheid in de Hinthamerstraat en de buurten erom heen erbeteren. De ervaringen van deze zomer helpen ons daarbij.