Lokale Veteranendag uitgelicht

8 juli 2020
Veteranendag

Sinds 2007 organiseren we een lokale Veteranendag voor alle veteranen en hun partners in onze gemeente. De afgelopen jaren vindt dat plaats op de Bevrijdingsdag van ‘s-Hertogenbosch, 27 oktober. Begin dit jaar hebben we een onderzoek gehouden over de lokale Veteranendag onder alle 702 veteranen in onze gemeente. Een vragenlijst is uitgezet en 35 procent (245 veteranen) heeft de vragen beantwoord. Met dit representatief percentage hebben we een goed beeld gekregen van de wensen van onze veteranen.

Burgemeester Jack Mikkers: “Veteranen betekenen enorm veel voor onze samenleving. Het is dankzij hun inzet dat we leven in een wereld die we ons allemaal wensen: in vrede en veiligheid. Hun bijdrage hieraan verdient het om te koesteren, gedenken en bedanken”.

Een korte samenvatting van de uitkomsten

Gemiddeld beoordelen de veteranen de lokale Veteranendag met het rapportcijfer 7,6. 63% geeft een rapportcijfer 8 of hoger. 7% van de bezoekers geeft hiervoor een onvoldoende. Van de 245 veteranen die gereageerd hebben, is ongeveer de helft (48%) 60 jaar of ouder. 22% is tussen de 50 en 59 jaar en 30% is jonger dan 50 jaar. 

Elk jaar organiseren we Veteranendag op 27 oktober, de dag van de bevrijding van ’s-Hertogenbosch. Iets meer dan de helft van de respondenten (52%) vindt dat dit zo moet blijven. Van de overige 48% zeggen vier op de tien respondenten dat het hen niet uitmaakt op welke dag dit wordt georganiseerd. De overige groep veteranen geeft alternatieven door het hele jaar heen. 

Ruim tweederde van alle respondenten (67%) heeft de lokale Veteranendag in ’s-Hertogenbosch al eens bezocht. Hoe hoger de leeftijd, hoe vaker de Veteranendag al eens is bezocht. Overall zien we dat veteranen vanaf 60 jaar tevreden zijn over de invulling en de keuzes in de afgelopen jaren. 

Het ontmoeten van andere veteranen, het gezellig samenzijn en een hapje en drankje worden door bijna iedereen genoemd, zeker de oudere veteranen (70-plus). Bijna de helft kiest daarmee voor een invulling zoals de afgelopen jaren. De jongere veteranen (tot 60 jaar) geven verschillende signalen over de invulling. Zij zien overall een invulling die aansluit bij activiteiten in onze gemeente, gezinsbetrokkenheid en minder (muzikale) programmering.     

Een gemiddeld grote groep veteranen geeft aan dat ze graag hun partner blijven betrekken bij de Veteranendag. Vier op de tien respondenten wil de Veteranendag enkel voor veteranen wil houden. Jongere veteranen (39 jaar en jonger) willen vaker hun partner / gezin betrekken, maar bijvoorbeeld 40 – 49-jarigen en 70-plussers hebben daar minder behoefte aan. 

Wat gaan we ermee doen

Met deze enquête hebben we een goed beeld van de wensen van onze veteranen. En wat goed is, continueren we zoveel mogelijk. De datum van 27 oktober – onze lokale Bevrijdingsdag – blijft gehandhaafd en dat geldt ook voor de invulling: een informeel ontmoetings- en waarderingsmoment, het hapje en drankje en een nader te bekijken – lichte -  programmering.

Samen met het Veteranen Ontmoetingscentrum (VOC) gaan we kijken hoe we ook de jongere groep veteranen nog meer de waardering kunnen geven die hen toekomt. Daarbij kijken we de komende tijd breder dan alleen naar de lokale veteranendag. Inmiddels weten we – zo wijst de enquête ook uit – dat het VOC voor veteranen waarde heeft. Twee van de tien veteranen weten het VOC te vinden. Daarnaast gaf zo’n twintig procent aan nader geïnformeerd te willen worden over het VOC.

Alle veteranen hebben via de gemeente een brief ontvangen met de samenvatting van de enquête. Eveneens is bij die brief informatie gevoegd van het Veteranen Ontmoetings Centrum.