Sint-Jan belangrijkste icoon

3 juli 2020
Animatie belangrijkste iconen 's-Hertogenbosch

Wat is ons belangrijkste icoon? Het meest genoemd wordt de Sint-Jan. De Bossche bol staat op nummer 2. Daarop volgen Carnaval, Jeroen Bosch en de draak. Dit blijkt uit onderzoek dat we in het najaar van 2019 hielden. Veel inwoners (in totaal 8.574) hebben een vragenlijst ingevuld. 

Bekijk hier de samenvatting van de resultaten (pdf).

We hielden drie onderzoeken. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten:

Openbare ruimte

Waaraan moet de gemeente extra aandacht geven? Het meest genoemde antwoord: verwijderen van zwerfafval. Daarop volgt het onderhoud van stoepen. Op nummer drie staat het verwijderen van hondenpoep. Drie kwart van de inwoners is tevreden over het groen in hun buurt. 

Leefbaarheid en veiligheid 

Er zijn ook vragen gesteld over leefbaarheid en veiligheid. Gemiddeld beoordelen inwoners hun woonomgeving met een rapportcijfer 7,5 en de eigen woning met een 7,9. De veiligheid in de buurt krijgt gemiddeld met een 7,0. Van alle inwoners voelt 3% zich vaak onveilig in de eigen buurt. 

Erfgoed 

Sommige sporen van vroeger zijn nu verdwenen. Die kennen we alleen via een archiefstuk of opgraving. Dit noemen we verdwenen erfgoed. 52% van de inwoners is geïnteresseerd in verdwenen erfgoed. 
Hoe de gemeente met monumenten omgaat, past volgens 72% van de inwoners heel goed bij de sfeer van ’s-Hertogenbosch. En wat vinden we van zonnepanelen op monumenten? Zonnepanelen zijn goed voor het klimaat. 65% van de inwoners vindt dat prima, als dat niet ten koste gaat van de uitstraling van het monument. 

Meer resultaten? 

Lees de samenvatting van de resultaten (pdf). Benieuwd naar meer resultaten van dit onderzoek? Er zijn al verschillende rapporten uitgebracht, zoals Erfgoed en Citymarketing. Deze en andere rapporten vindt u in ons overzicht van rapporten