Spoorzone ontwikkelt met (veer)kracht door

9 juli 2020
Spoorzone

De Spoorzone is van grote waarde voor ’s-Hertogenbosch en daarbuiten. In de stand van zaken geven we een mooi inzicht wat er allemaal aan ontwikkeling is gedaan.

We geven een kijkje in de strategie, de resultaten en de opgaven voor de komende tijd. Denk dan aan de knooppuntontwikkeling station ’s-Hertogenbosch, de ontwikkeling van het EKP-terrein, het terrein van Grasso/Grenco en de gebiedsontwikkeling Bossche Stadsdelta.

Wethouder Mike van der Geld: “Het ontwikkelen van het gebied draait op volle toeren. Dit doen we samen, door participatie met alle belanghebbenden in het gebied. Ook zetten we bij alle ontwikkelingen in dit gebied volop in op duurzaamheid”.

We ontwikkelen de Spoorzone tot een gebied dat aansluit op de binnenstad en nieuw elan toevoegt. Het is een veelkleurig gebied. Cultuur en historie, vervoersknooppunt en natuur, reuring en nieuwe werkgelegenheid zie je hier terug.