TASO-regeling voor (amateur) sportverenigingen en organisaties

22 juli 2020
Sportveld met daarop sportartikelen (voetbal, tennis racket, handschoenen)

De sport wordt door de overheid gesteund met diverse steunmaatregelen, zoals NOW en TOZO. Eind vorige week werd bekend dat er een nieuwe steunmaatregel bij komt, de TASO-regeling. Deze financiële steunmaatregel is voor verenigingen met een eigen accommodatie.

Via de TASO-regeling wordt geld beschikbaar gesteld aan verenigingen die niet in aanmerking komen voor andere steunmaatregelen en die ten minste 20% minder omzet hebben gedraaid als gevolg van de coronamaatregelen. Verenigingen die aan deze criteria voldoen, ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van maximaal €3500,- voor de doorlopende lasten (m.u.v. huurlasten) die tussen 1 maart 2020 en 1 juni 2020 gemaakt zijn. Tussen 1 september 2020 en 4 oktober 2020 kunnen verenigingen via de website van DUS-I een aanvraag indienen.

Meer informatie? Bekijk de pagina Sport & Recreatie