Blijven bouwen aan Cultuurstad van het Zuiden

27 augustus 2020
Een man die zweeft in de lucht

’s-Hertogenbosch is Cultuurstad van het Zuiden. Het aanbod komt van landelijk gewaardeerde organisaties tot lokale amateurkunst, is divers en bereikt een breed publiek. Iedere 4 jaar komen we met een voorstel voor de begroting van de culturele sector en de toekenning van subsidie vanuit de Bossche Culturele Basis.

Wethouder Mike van der Geld (Cultuur): “In ’s-Hertogenbosch is voor iedereen iets te doen of mee te maken en de kwaliteit is hoog. En dat willen we ook graag, want cultuur maakt mensen. We willen onze culturele infrastructuur dan ook overeind houden. Zodat we de basis houden om Cultuurstad van het Zuiden ook weer verder uit te bouwen. Daarom bouwen we het succes van een aantal sterke spelers verder uit en bieden we ruimte voor nieuwe spelers in onze basisinfrastructuur.”

In dit voorstel, maakt het college keuzes over welke organisaties geld krijgen vanuit de Bossche Culturele Basis (BCB) en hoeveel.

Bossche Culturele Basis (BCB)

74 organisaties hebben een aanvraag ingediend voor de nieuwe BCB-periode. Een groot deel was de afgelopen 4 jaar ook onderdeel van de BCB. 23 aanvragers zijn ‘nieuw.’ De vraag is hoger dan het geld dat beschikbaar is. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Om te komen tot een voorstel, heeft het college zich laten leiden door de uitgangspunten van ons nieuwe cultuurbeleid: Versterken, Vernieuwen en Verbinden. 

We menen onze ambities voor Cultuurstad van het Zuiden het beste te kunnen realiseren door te kiezen voor het versterken van de podiumkunsten, met name (muziek)festivals; het ontwikkelen van urban, en door ruimte te maken voor nieuwe spelers. 

Inspraak en besluit

De aanvragers kunnen tot 10 september reageren op het voorstel. Na de reactieperiode stelt het college het raadsvoorstel vast, en biedt deze aan de gemeenteraad aan. 12 oktober kunnen aanvragers inspreken bij de raad, waarna zij 10 november een besluit neemt over de nieuwe BCB en de begroting 2021. 

Fotograaf: Ruud van Bragt