Bodycam voor handhavers

27 augustus 2020
Pictogram bodycam

Onze handhavers leveren in hun werk een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van ‘s-Hertogenbosch. Als een situatie daar aanleiding toe geeft, gaan zij eerst met inwoners en bezoekers in gesprek. Pas als het nodig is, treden zij handhavend op. De veiligheid van de handhavers staat daarbij voorop. Wij willen ervoor zorgen dat zij de hulpmiddelen hebben die hun werk zo veilig mogelijk maken. De bodycam is zo’n middel.

Alle handhavers van de gemeente krijgen een bodycam. In totaal gaat het om 20 bodycams. De bedoeling is dat 1 oktober alle handhavers ermee uitgerust zijn.

Burgemeester Jack Mikkers: “Het gebruik van de bodycam past in de stijl van handhaven binnen ons gastvrij ’s-Hertogenbosch. Handhavers zijn namelijk als eerste gastheer of gastvrouw. Maar, als het nodig is treden ze handhavend op. Met een bodycam als extra hulpmiddel kunnen zij hun werk veiliger doen. Want in de praktijk krijgen zij helaas ook te maken met mondelinge of fysieke agressie en soms geweld. Dat is natuurlijk iets dat we niet accepteren.”

De-escalerend

Het gebruik van bodycams werkt de-escalerend. Dit blijkt uit onderzoek door andere gemeenten en de politie. Ook hebben we goede ervaringen met de incidentele inzet van bodycams. Dit hebben we gedaan bij evenementen in onze eigen gemeente, zoals tijdens carnaval.

Privacy

Het gebruik van de bodycams is gehouden aan de richtlijnen van de AVG. Handhavers krijgen een uitleg over het gebruik van de camera’s. Als de situatie het toelaat, worden mensen die gefilmd worden, voor het gebruik van de camera geïnformeerd. Achteraf krijgen zij informatie mee over wat er met de beelden gebeurt.