Raadsavond Informeren & Ontmoeten

17 augustus 2020
Raadzaal

Op maandagavond 24 augustus vindt de raadsavond plaats. Dan kunnen inwoners en organisaties hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden aan de gemeenteraad. Op de pagina Informeren en ontmoeten lees je hoe je kan komen inspreken. 

De bijeenkomst zal plaatsvinden in het Bestuurscentrum, waarbij rekening wordt gehouden met de RIVM richtlijnen, insprekers zijn van harte welkom.

In verband met de coronacrisis is er bij deze vergadering geen toegang voor publiek. De raadsavond wordt live uitgezonden via onze website van het Bestuurlijk Informatie Systeem.

U kunt inspreken of uw bijdrage aanleveren over

Een onderwerp dat u belangrijk vindt, of een van de onderwerpen waar de raad over gaat beslissen:

 • digitale bezoekersregeling parkeren en parkeerregelgeving;
 • ruimtelijke onderbouwing herontwikkeling KPN-locatie;
 • vervangende nieuwbouw sociale woningen Vlek 21 Boschveld – ruimtelijke onderbouwing 1e fase;
 • bestemmingsplan Kruisstraat 52 te Rosmalen;
 • ruimtelijke onderbouwing Westwal 29-31;
 • bestemmingsplan Heer en Beekstraat 3;
 • ontwerpbeleidsplan 2021-2024, ontwerpbegroting 2021 en jaarstukken 2019 GR Heesch West;
 • beschermingsbewind als economische activiteit algemeen belang;
 • verordening wegsleepregeling ’s-Hertogenbosch 2020;
 • wijzigen programmabegroting dienstjaar 2020;
 • lening aan Enexis Holding N.V. voor financiering van de energietransitie (ov);
 • vaststelling fractievergoedingen 2020-2021. 

Wat gebeurt er na het inspreken of aanleveren van uw bijdrage?

De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in de week van 31 augustus besproken tijdens commissievergaderingen. Als voorbereiding op de raadsvergadering op 16 september, waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt.