Nieuwe visie moet leiden tot minder restafval

3 september 2020
Vrachtwagen Afvalstoffendienst haalt afval op

Het college presenteert een nieuwe Afvalvisie. In deze visie staat hoe de gemeente ’s-Hertogenbosch de komende jaren kan komen tot minder restafval. Het college wil daarvoor meerdere acties oppakken. De gemeenteraad besluit op 6 oktober over deze Afvalvisie. 

Nieuwe afvalvisie 

Het is belangrijk om als gemeente minder restafval te produceren. In restafval zitten namelijk veel bruikbare grondstoffen. En deze zijn prima opnieuw te gebruiken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gft-afval, PBD (plastic verpakkingen, blik en drankkartons), kleding, glas en papier. Het verbranden van afval is daarnaast een relatief kostbare manier om het afval te verwerken.  

Het Rijk heeft ook doelstellingen op het gebied van afval. Vanaf 2025 mogen Nederlanders nog maar 30 kilo restafval per inwoner per jaar weggooien. In ’s-Hertogenbosch bedraagt  deze hoeveelheid op dit moment nog 200 kilo. 

‘Prikkels’ voor meer afvalscheiding

De Afvalstoffendienst wil inwoners ‘prikkelen’ om het afval beter te scheiden. Zodat er minder afval in de grijze container en in de ondergrondse container terecht komt. In de Afvalvisie staan daarvoor de volgende ‘prikkels’ beschreven: 

  • Meer voorlichting over afvalscheiding en over welke materialen in welke containers mogen;
  • Mogelijkheden bekijken van een uitbreiding van brengvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld een ondergrondse containers voor PBD;
  • In wijken waar dat kan, gaan we PBD huis-aan-huis ophalen in minicontainers;

Deze ‘prikkels’ moeten leiden tot minder restafval. Vervolgens is het dan logisch om de grijze container minder vaak te legen. We verlagen dan bijvoorbeeld de frequentie van het ophalen van het afval naar eens per drie weken. 

In andere steden in Nederland zien we de afgelopen jaren dat restafval steeds minder vaak wordt opgehaald. De resultaten daarmee op deze plekken zijn goed.

Nascheiden 

Naast het inzetten op de ‘prikkels’ doet de Afvalstoffendienst ervaring op met het nascheiden van afval. Dit betekent dat het restafval van hoogbouw in een speciale fabriek verder wordt gescheiden.  

Vragen?

Lees de veelgestelde vragen en antwoorden (pdf).