Pilot met korte wapenstok

17 september 2020
Foto van handhavers op de rug gezien met een vest met daarop "Handhaving"

Onze gemeente heeft zich aangemeld voor de pilot korte wapenstok van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook de politie en het Openbaar Ministerie hebben - als leden van de lokale veiligheidsdriehoek - hiermee ingestemd.

Burgemeester Jack Mikkers: “Onze handhavers moeten hun werk zo veilig mogelijk kunnen doen. Dat betekent dat zij over de hulpmiddelen moeten kunnen beschikken die hieraan meehelpen. In onze ogen valt daar ook de wapenstok onder, net als de bodycam.”

Gemis

De handhavers geven aan de wapenstok in hun dagelijkse werk te missen. Zij komen in situaties waarbij het nodig is middelen te hebben om zichzelf te beschermen. Ook merken ze dat sommige groepen hen op een andere manier benaderen sinds zij de wapenstok niet meer dragen.

Besluit binnenkort

De handhavers van onze gemeente zijn gekwalificeerd en getraind om de wapenstok te dragen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt onze aanvraag binnenkort. Als ‘s-Hertogenbosch de pilot toegewezen krijgt, dan start de pilot waarschijnlijk dit najaar.