Subsidie voor ontwikkelingshulp uit onze gemeente

28 september 2020
Foto van kansarme kinderen in Sri Lanka die hun handen wassen

Hebt u een idee of project dat ontwikkelingshulp biedt en bijdraagt aan de duurzame ontwikkelingsdoelen? En komt u of uw organisatie uit ’s-Hertogenbosch? Dan kunt u mogelijk subsidie ontvangen voor uw project. Als gemeente steunen wij ontwikkelingshulp in andere delen van de wereld. Hiervoor bestaat de subsidieregeling Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Wat zijn Duurzame Ontwikkelingsdoelen?

Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn doelen om van de wereld een betere plek te maken. De Verenigde Naties heeft in 2015 bepaald dat deze doelen topprioriteit zijn voor de wereld voor 2030.

De doelen vragen aan iedereen om duurzame keuzes te maken. Ook wij als gemeente hebben ons aan deze doelen verbonden.

Vier doelen

Met deze subsidie steunt gemeente ’s-Hertogenbosch vier duurzame ontwikkelingsdoelen:

  • Einde aan armoede in de wereld.
  • Goed onderwijs voor alle kinderen.
  • Herstel van ecosystemen en behoud diversiteit.
  • Minder ongelijkheid.

Waarom subsidie voor duurzame ontwikkelingsdoelen?

Wethouder Ufuk Kâhya: “In ’s-Hertogenbosch zetten we ons in voor gelijke kansen voor onze inwoners. Maar de wereld is groter dan onze gemeente. Gelukkig zijn er al veel mensen en organisaties die zich inzetten voor bijvoorbeeld beter onderwijs of het aanpakken van armoede in de wereld. Wij leveren daar graag een bijdrage aan met deze subsidieregeling. Daarmee stimuleren we inwoners om hun betrokkenheid ook daadwerkelijk om te zetten in concrete hulp.”

Dertien jaar ontwikkelingshulp

Al dertien jaar steunt gemeente ’s-Hertogenbosch met deze subsidieregeling ontwikkelingshulp. Zo zijn er al veel projecten van inwoners uit ’s-Hertogenbosch mede mogelijk gemaakt. Zoals het geven van microkredieten aan boeren in Haïti. Met deze kleine leningen kochten de boeren vee voor hun boerderij. Hierdoor kunnen zij nu hun gezin onderhouden. Een ander voorbeeld is het verhogen en verharden van een schoolplein in Sri Lanka. Daardoor stroomt het schoolplein niet meer onder en gaan de kinderen veilig en droog naar school.  

Subsidie aanvragen?

Hebt u een project dat bijdraagt aan een van de vier duurzame ontwikkelingsdoelen in een ontwikkelingsland? En komt u uit gemeente ’s-Hertogenbosch? Of is uw organisatie of stichting verbonden met onze gemeente? Vraag dan tot 1 november subsidie aan via deze pagina.