Aandacht voor betaalbare energietransitie

28 oktober 2020
Logo: Energie voor iedereen

In 2050 willen we als gemeente klimaatneutraal zijn. Hiervoor zijn verschillende ontwikkelingen nodig. Een daarvan is dat het energieverbruik in alle gebouwen flink minder wordt. Ook moeten we afstappen van aardgas voor verwarmen en koken. Hiervoor zijn we samen verantwoordelijk: gemeente, gebouweigenaren, bewoners en bedrijven. Maar wat als je de aanpassingen aan je huis niet kunt betalen? 

We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen met de energietransitie. Ook mensen die hier geen geld voor hebben. Wethouder Mike van der Geld (Energie en Klimaat): “We hebben hier te maken met twee problemen. Voor inwoners met een kleine portemonnee is het lastiger energiebesparende investeringen te nemen. Tegelijk zien we dat deze inwoners vaker dan gemiddeld in een slecht geïsoleerde woning wonen. Juist zij zouden financieel voordeel hebben van besparende maatregelen.” 

Om te onderzoeken wat de gemeente hierin kan betekenen, hebben we meegedaan aan een pilot. Deze provinciale pilot  heet ‘Energie voor Iedereen’. De pilot geeft nog geen kant en klare oplossing. Wel een aantal belangrijke inzichten. Een daarvan is of het Nationale Warmtefonds voor een bredere groep mensen mogelijk gemaakt kan worden. Dat onderzoekt het Rijk. Een ander is de samenwerking met sociale partners. Zij kunnen met hun cliënten de mogelijkheid van besparen en financiële steun bespreken.

Met deze inzichten gaan we verder met het vormgeven van de plannen van de komende jaren.

Voucher voor koopwoningen

Een kleine maatregel helpt ook én bespaart energie en geld. Denk bijvoorbeeld aan isolatiefolie achter de radiator en tochtstrips bij de deuren. Om inwoners te stimuleren om zulke maatregelen te nemen, krijgen woningeigenaren met een huis van vóór 1978 binnenkort een voucher thuisgestuurd. Hiermee kunnen ze online energiebesparende producten bestellen.

Voor dit bouwjaar is gekozen omdat huizen van na deze bouwperiode al beter geïsoleerd zijn. We bekijken of deze actie volgend jaar ook voor huurders kan worden opgezet.